Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord, millega kehtestatakse:

  • sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise põhimõtted;
  • valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused;
  • valla sotsiaalteenuste korraldamise, taotlemise, määramise ja osutamise tingimused.

 

Sotsiaaltoetuse taotlus  DOC   PDF

Leibkonna sissetuleku suurusest sõltuvad toetused:

laste toitlustamise toetus

 

täiendav sotsiaaltoetus vastavalt hinnatud abivajadusele

kuni 500 eurot
toetus õnnetusjuhtumiga (v.a tulekahju) kaasnenud kulutuste katteks kuni 1000 eurot

vältimatu sotsiaalabi

kuni 100 eurot

 

Leibkonna sissetuleku suurusest mittesõltuvad toetused:                                                          

sünnitoetus enne 01.01.2022

500 eurot DOC  PDF
sünnitoetus alates 01.01.2022
Sünnitoetuse taotlemine elektrooniliselt
750 eurot DOC  PDF

ranitsatoetus (esmakordselt kooli mineva lapse toetus) 

Ranitsatoetuse avaldusi saab esitada 1.–30. september.
150 eurot

toetus lastele prillide ostmiseks (kuni 19-aastasele lapsele)

 

matusetoetus

250 eurot DOC  PDF

 

 Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Põhja-Sakala vallas leiate   (klikka logol)

*   Sotsiaaltoetuste suurused kinnitatud Põhja-Sakala Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 22 "Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2022. aastaks".

 Aasta vahetudes sotsiaaltoetuste suurused ei muutu.
Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 15.12.2022 otsus nr 108 "Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2023. aastaks"