Ootame kaasava eelarve ideid!

20.09.21

Kondase sild

Kaasava eelarve eesmärk ei ole ainult otseselt valmiv projekt, vaid elanike kaasamine, kodanikuaktiivsuse ja kogukondade vahelise koostöö suurendamine, lahenduse leidmine mõnele puudujäägile ning uute ideede ellu viimine.

2021. aasta kaasava eelarvega viidi ellu Uno Jürissoni ja Kalastusklubi Suure-Jaani Säga ning Aire Levandi esitatud idee „Kondase sild Suure-Jaani järvele". Kuna idee ületas ette nähtud 40 000 eurot, andsid oma rahalise panuse Kalastusklubi Suure-Jaani Säga, Ago Vingissar, Lembit Sepp ja Aino Viinapuu.

Kutsume 15. septembril kell 17.30 MTÜde ümarlaua raames kõiki huvilisi veebis toimuvale kohtumisele, et saada infot ning esitada küsimusi kaasava eelarve kohta. Link ümarlaual osalemiseks on leitav vahetult enne sündmuse toimumist Põhja-Sakala valla kodulehel.

Ideid ootame 20. septembrist 10. oktoobrini (k.a). Ideid saab esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleis või kohalikes teenuskeskustes või raamatukogudes ning elektrooniliselt valla veebilehel.

Ettepaneku vormi saab alla laadida SIIT.

Elektrooniliselt saab ettepanekut esitada SIIN.

Idee esitamisel pea meeles:

  • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks;
  • Kaasava eelarve suuruseks on 40 000 eurot;
  • Kaasava eelarve toetuse eest elluviidav idee peab pakkuma avalikku huvi, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele;
  • Idee tuleb ellu viia hiljemalt 2022. aasta jooksul.

Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud:
 1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
 2) objekti (idee) nimetus;
 3) eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
 4) idee elluviimise kirjeldus;
 5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
 7) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada, sh esitajate omapanus).

Laekunud ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kriteeriumitele vastavad ettepanekud pannakse hääletusele 01. novembril ning hääletus kestab 14 päeva. Iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas, saab hääletada kuni kolme idee poolt elektrooniliselt valla veebilehel ja paberkandjal vallavalitsuses, kohalikes teenuskeskustes või raamatukogudes – häält andes peab sedelile kirja panema oma isikukoodi. Elluviidav idee peab saama vähemalt 50 häält.

Sinul on idee, millega saab muuta Põhja-Sakala valla avalikku ruumi paremaks ja meil on Põhja-Sakala valla kaasav eelarve. Head kogukonnad, pered, sõbrad, andke meile oma ideest teada ning viime need koos ellu!

Infot lähemalt: arendusspetsialist Erki Heinaste, telefon 5190 0865, e-post: erki@pohja-sakala.ee.