Arengukava avalik väljapanek

30.08.18
Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku 25. augustist kuni 14. septembrini 2018. 
 
Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019–2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 eelnõu on avalikustatud veebis. Paberkandjal eelnõud saab lugeda valla raamatukogudes.
 
Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 14. september 2018.
 
Muudatusettepanekuid saab esitada:
  • Elektroonilise vormi kaudu valla veebilehel;
  • Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee digitaalselt allkirjastatult või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond); 
  • Kõo teenuskeskusele aadressil koo@pohja-sakala.ee digitaalselt allkirjastatult või Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandi maakond;
  • Kõpu teenuskeskusele aadressil kopu@pohja-sakala.ee digitaalselt allkirjastatult või Tipu tn 1, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandi maakond;
  • Võhma teenuskeskusele aadressil vohma@pohja-sakala.ee digitaalselt allkirjastatult või Tallinna tn 15, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa.
 
 
Avalikud arutelud toimuvad: 
  • Kõpu teenuskeskuses 25. septembril kell 17.30;
  • Suure-Jaanis Kondase majas (Ilmatari tn 9) 25. septembril kell 19.00;
  • Kõo teenuskeskuses 26. septembril kell 17.00;
  • Võhma Vaba Aja Keskuses 26. septembril kell 19.00.
 

Põhja-Sakala valla arengukava küsitlus

Kõik on oodatud kaasa mõtlema ja rääkima valla uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel.
Põhja-Sakala vallavolikogu ja –valitsuse eesmärgiks on olla paindlik ning kaasaegseid arengustrateegiaid järgiv omavalitsus. 
Käimas on valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine aastani 2025, mille koostamisel ootame teie kaasamõtlemist selles, milliseid lahendamist vajavaid probleeme te näete ja milline peaks elu vallas olema.
 
 

Valdkondlikud arengukavad

 

PÕHJA-SAKALA

Kõidama lasteaia Traksik arengukava aastateks 2019–2022
Olustvere lasteaia Piilu arengukava ja tegevuskava aastateks 2019–2024
Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava ja tegevuskava aastateks 2019–2023
Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava ja tegevuskava aastateks 2019–2023
Võhma lasteaia Mänguveski arengukava ja tegevuskava aastateks 2019–2022

Kõpu Põhikooli arengukava ja tegevuskava aastateks 2018–2023
 

KÕPU

Kõpu valla terviseprofiil ja arengusuunad 2015–2020 (vastu võetud 18.12.2015 määrus nr 9)
Kõpu valla ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 (vastu võetud 10.10.2017 määrus nr 6)
Kõpu valla noorsootöö arengukava 2017–2020 (vastu võetud 11.09.2017 määrus nr 5)

KÕO

Kõo valla jäätmekava 2015–2020 (vastu võetud 27.08.2015 määrus nr 4)
Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 (vastu võetud 23.02.2017 määrus nr 3)
Kirivere Kooli arengukava 2017–2021 (vastu võetud 26.01.2017 määrus nr 1)

VÕHMA

Võhma linna jäätmekava 2015–2020 (vastu võetud 18.03.2015 määrus nr 4)
Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016–2030 (vastu võetud 17.02.2016 määrus nr 6)
Võhma Kooli arengukava aastateks 2015–2020 (vastu võetud 25.06.2015 määrus nr 6)
Võhma Lasteaed Mänguveski arengukava 2016–2018 (vastu võetud 16.12.2015 määrus nr 15)
Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2025 (vastu võetud 21.12.2016 määrus nr 19)

SUURE-JAANI

Suure-Jaani valla ettevõtluse arengukava aastateks 2012–2020 (vastu võetud 26.01.2012 määrus nr 74)
Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2012–2024 (vastu võetud 28.02.2012 määrus nr 77)
Suure-Jaani valla jäätmekava 2015–2020 (vastu võetud 24.09.2015 määrus nr 27)
Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016–2025 (vastu võetud 27.10.2016 määrus nr 57)
Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016–2020 (vastu võetud 28.04.2016 määrus nr 47)
Suure-Jaani Kooli arengukava aastateks 2016–2019 (vastu võetud 25.02.2016 määrus nr 34)
Olustvere Põhikooli arengukava aastateks 2016–2020 (vastu võetud 26.05.2016 määrus nr 49)
Suure-Jaani Lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2016–2018 (vastu võetud 24.03.2016 määrus nr 37)
Olustvere Lasteaia Piilu arengukava aastateks 2016–2018 (vastu võetud 28.01.2016 määrus nr 33)
Suure-Jaani valla koolieelsete lasteasutuste arengukavade kehtestamine aastateks 2016–2018 (Kõidama Lasteaed Traksik ja Vastemõisa Lasteaed Päevalill) (vastu võetud 28.01.2016 määrus nr 32)