Maakonna arengudokumendid

Viljandi maakonna arengukavad leiad SIIT.

Viljandimaa Omavalitsuste Liit esitas 26. novembril korrigeeritud Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava heakskiitmiseks kõigile Viljandi maakonna linna- ja vallavolikogudele.

Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia

Valdkondlikud arengukavad

 

PÕHJA-SAKALA

Kõidama lasteaia Traksik arengukava aastateks 2019–2022
Olustvere lasteaia Piilu arengukava ja tegevuskava aastateks 2019–2024
Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava ja tegevuskava aastateks 2019–2023
Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava ja tegevuskava aastateks 2019–2023
Võhma lasteaia Mänguveski arengukava ja tegevuskava aastateks 2019–2022

Kõpu Põhikooli arengukava ja tegevuskava aastateks 2018–2023
 

KÕPU

Kõpu valla terviseprofiil ja arengusuunad 2015–2020 (vastu võetud 18.12.2015 määrus nr 9)
Kõpu valla ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 (vastu võetud 10.10.2017 määrus nr 6)
Kõpu valla noorsootöö arengukava 2017–2020 (vastu võetud 11.09.2017 määrus nr 5)

KÕO

Kõo valla jäätmekava 2015–2020 (vastu võetud 27.08.2015 määrus nr 4)
Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 (vastu võetud 23.02.2017 määrus nr 3)
Kirivere Kooli arengukava 2017–2021 (vastu võetud 26.01.2017 määrus nr 1)

VÕHMA

Võhma linna jäätmekava 2015–2020 (vastu võetud 18.03.2015 määrus nr 4)
Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016–2030 (vastu võetud 17.02.2016 määrus nr 6)
Võhma Kooli arengukava aastateks 2015–2020 (vastu võetud 25.06.2015 määrus nr 6)
Võhma Lasteaed Mänguveski arengukava 2016–2018 (vastu võetud 16.12.2015 määrus nr 15)
Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2025 (vastu võetud 21.12.2016 määrus nr 19)

SUURE-JAANI

Suure-Jaani valla ettevõtluse arengukava aastateks 2012–2020 (vastu võetud 26.01.2012 määrus nr 74)
Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2012–2024 (vastu võetud 28.02.2012 määrus nr 77)
Suure-Jaani valla jäätmekava 2015–2020 (vastu võetud 24.09.2015 määrus nr 27)
Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016–2025 (vastu võetud 27.10.2016 määrus nr 57)
Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016–2020 (vastu võetud 28.04.2016 määrus nr 47)
Suure-Jaani Kooli arengukava aastateks 2016–2019 (vastu võetud 25.02.2016 määrus nr 34)
Olustvere Põhikooli arengukava aastateks 2016–2020 (vastu võetud 26.05.2016 määrus nr 49)
Suure-Jaani Lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2016–2018 (vastu võetud 24.03.2016 määrus nr 37)
Olustvere Lasteaia Piilu arengukava aastateks 2016–2018 (vastu võetud 28.01.2016 määrus nr 33)
Suure-Jaani valla koolieelsete lasteasutuste arengukavade kehtestamine aastateks 2016–2018 (Kõidama Lasteaed Traksik ja Vastemõisa Lasteaed Päevalill) (vastu võetud 28.01.2016 määrus nr 32)