Tolmutõrjetööde tellimine

 

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Kruusakattega kohalike teede ja avalikku kasutusse antud erateede tolmutõrjetööde läbiviimist korraldab vallavalitsus. Tolmutõrjetöid teostatakse üks kord aastas, kevadel üksnes teematerjali optimaalse niiskustaseme tingimustes (tööde teostaja valib soodsad ilmastikutingimused) ühe nädala jooksul peale teede profileerimist kuni 1. juunini.
 Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
 1) hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit;
 2) teelõik asetseb elamule lähemal kui 50 m ja teel on arvestatav kasutussagedus.
 
Põhja-Sakala vallas olevaid teid saab kontrollida teede registrist.
Omaosalust ei ole, kogu teenuse kulud kannab vald.
 
Kinnistu omanikul tuleb esitada käesoleva aasta 1. märtsiks vallavalitsusele kirjalik sooviavaldus tolmutõrjetööde teostamiseks.
Kestvus Kui avaldus vastab nõuetele, lisatakse see tolmutööde teostamise nimekirja.
Õigusaktid
Vastutaja
 
Tiiu Umal, teedespetsialist; tel 5342 0340; e-post:

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud

Kohapealseks taotlemiseks soovitav aeg eelnevalt kokku leppida teedespetsialistiga

Viide  DOC   PDF

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Sisenege Põhja-Sakala valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
NB! Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Põhja-Sakala vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.
Viide