Avaliku ürituse korraldamise teade

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Avaliku ürituse korraldamiseks Põhja-Sakala vallas teavitatakse vallavalitsust  avaliku ürituse teate esitamisega vähemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist.

Kestvus

Avaliku ürituse pidamise nõusoleku annab vallavalitsus oma korraldusega maksimaalselt kahe nädala jooksul.

Õigusaktid

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

   

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada vormikohane teade koos vajalike lisade ja kooskõlastustega.

Avaliku ürituse korraldamise teade Põhja-Sakala Vallavalitsusele - docpdf

Vallavalitsus avatud E–N 8–12, 13–17; R 8–14; e-post: pohja-sakala@pohja-sakala.ee

Vajaminevad dokumendid

 

HEA TEADA ENNE TEATE ESITAMIST

1. Kui avalikku üritust soovitakse korraldada kinnistul, mis ei kuulu Põhja-Sakala vallale, on vajalik teatele lisada kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus.

2. Kui üritusel korraldatakse ilutulestik, on vajalik lisada vastav taotlus.

Millal on vaja ilutulestiku korraldamise luba ja kuidas seda taotleda, sätestab Lõhkematerjaliseaduse § 34 ja § 35.

 

KASULIK TEADA

1. Kõik avalike üritustega nõustumised saadame Politsei- ja Piirivalveametile (louna@politsei.ee).

2. Kui avalikul üritusel toimub toidu jaemüük või toitlustamine, informeerime avaliku üritusega nõustumisest Põllumajandus- ja Toiduameti Viljandi esindust (louna@pta.agri.ee)

3. Kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet "Seadme ohutuse seaduse" tähenduses, informeerime avaliku ürituse pidamisega nõustumisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (info@ttja.ee)

 

„ COVID-19 Terviseameti soovitused avalike ja suurürituste läbiviimise kohta"  https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.

 

Viide Avaliku ürituse korraldamise teade Põhja-Sakala Vallavalitsusele doc,  pdf

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt (LEHEKÜLG ON TEGEMISEL)

Vajalikud sammud Põhja-Sakala valla toimingute ja teenuste keskkonda  sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
Viide

* - E-vorm on alles väljatöötamisel.