Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Projekteerimistingimuste andmine abihoone püstitamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel ehitusprojekti koostamiseks Võhma linnas Koidu tn 21a  katastriüksusele abihoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 11.12.2023 – 27.12.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 27.12.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.

 

Ehitusloa andmine discgolfiraja rajamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest ehitusloa andmisel Suure-Jaani linnas Sangari tn 6 katastriüksusele (75801:001:0497) discgolfi raja rajamiseks.

Ehitusprojektiga ja ehitusloa eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 23.11.2023 – 07.12.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

Korralduse eelnõu

Ehitusprojekti seletuskiri

Asendiplaan

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu ja projekti kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 07.12.2023 (aadressil  või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse ehitusluba ilma avaliku aruteluta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 5196 6992.

 

Projekteerimistingimuste andmine abihoone püstitamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlustest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Ruusi tee 17a katastriüksusele (75901:004:0050) abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 13.11.2023 – 27.11.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 28.11.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info: avo.poder@pohja-sakala.ee, 514 8685.

 

Projekteerimistingimuste andmine elektrituuliku püstitamiseks

 Vallavalitsus korraldab täiendavate asjaolude selgitamiseks enne õigusakti andmist avaliku arutelu. Arutelu toimub 24.10.2023 algusega kell 9.30 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, kolmandal korrusel).

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhmassaare külas Järve katastriüksusele (75902:001:0033) elektrituuliku püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 07.09.2023 – 21.09.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt  21.09.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 5196 6992.