Projekteerimistingimuste avatud menetlused

21.03.22

Vastemõisa–Kobruvere kergtee ja Võhma–Kahala kergtee projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Vastemõisa–Kobruvere kergtee ja Võhma–Kahala kergtee rajamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 21.03.2022 – 04.04.2022 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ning valla veebilehel.

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 04.04.2022 (aadressil või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta.

Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.
 

2-4/3 EELNÕU Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee rajamine

2-4/2 EELNÕU Võhma–Kahala kergliiklustee rajamine