Eeskirjad ja korrad

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (kehtib kuni 31.07.2023)

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (jõustub 01.08.2023)

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 417 kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormid:

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 26 on moodustatud kultuurivaldkonnas mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotluste läbi vaatamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks komisjon koosseisus:

Kaja Leppik, Dagmar Hoder, Riina Pakane, Silvi Annus ja Raivo Nõmm.

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 225 kinnitati Põhja-Sakala valla mittetulundusühingutele ja seltsingutele 2023. aastal makstava tegevustoetuse ülemmäär järgmiselt:

  • mittetulundusühingutele ja seltsingutele liikmete arvuga kuni 15 (k.a) – 100 eurot;
  • mittetulundusühingutele ja seltsingutele liikmete arvuga 16 ja rohkem – 200 eurot.

Eraldatud tegevustoetused mittetulundusühingutele.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.03.2020 korraldus nr 188
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.04.2020 korraldus nr 211
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldus nr 151
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 28.03.2022 korraldus nr 177
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldus nr 350
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.04.2023 korraldus nr 281
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.05.2023 korraldus nr 349
 

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 833 kinnitati avaliku ürituse korraldamise teate vorm

 

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.02.2023 korraldusega nr 121 on moodustatud vallas antavate tunnustuste saajate kandidaatide esitamiseks komisjon koosseisus:
vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees, vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees, Põhja-Sakala Kultuurikeskuse direktor Sirje Fedjuk, vallasekretär Veronika Ling, spordikorraldaja Raivo Nõmm, vallavanem Karel Tölp.

 

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut