Eeskirjad ja korrad

13.02.24

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.01.2024 korraldusega nr 65 moodustati Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatine komisjon peremehetute ehitiste hindamiseks järgmises koosseisus: abivallavanem Jaanus Rahula, ehitusspetsialist Avo Põder, maaspetsialist Tiina Linder.

Komisjoni pädevuses on hinnata peremehetute ehitise seisukorda ja väärtust, koostada peremehetute ehitiste  hindamise aktid ning esitada need kinnitamiseks
vallavalitsusele.

Komisjoni volitused lõpevad koos komisjoni moodustanud valitsuse koosseisu volituste lõppemisega.