Energiakulude hüvitamine

 Energiakulude hüvitamine eelmise perioodi eest on lõppenud!

Energiakulude toetuse taotlemise avalduste vastuvõtmine lõppes 12. juunil 2022 vastavalt riigihalduse ministri 23.11.2021 määruse nr 31 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" § 4 lg 8.