Tähelepanu, ettevõtjad!

Hea Põhja-Sakala valla ettevõtja!
Anna meile teada, kus sul on puudu abikätest!
Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra tingimustes on nii mõndagi ettevõtet tabanud töökäte puudus, kuid samas on pidanud teised oma töötajaid koondama.
Kui Sinu ettevõttel (põllumajanduses, talus jm) on töökäte puudus, siis anna sellest meile teada (lisa palun kindlasti, millise töö tegijat ootad). Oleme abiks info vahendamisel valla sotsiaalmeedia kanalites ning otse tööotsijaga.

Kontakt
Eveli Lilleoja
Sotsiaalosakonna juhataja
eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee

 

Põhja-Sakala valla ettevõtted

20.01.20

Väljavõte äriregistri avaandmetest (seisuga 08.01.2020):

Nimetus Likvideerimisel Registrisse kantud Pankrotis Kokku
L R N
Ettevõtja 23 913 1 937
Kohaliku omavalitsuse asutus 0 33 0 33
MTÜ 3 123 0 126
SA 0 1 0 1
Kokku äriregistris 26 1070 1 1097

 

Tegevusalad (hetkeseis teatmik.ee baasil) Juriidilisi isikuid
Põhja-Sakala valla ettevõtted 1072
neist tegelevad alljärgnevate tegevusaladega:  
põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 358
töötlev tööstus 99
elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 4
veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 8
ehitus 138
hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 124
veondus ja laondus 64
majutus ja toitlustus 29
info ja side 24
finants- ja kindlustustegevus 6
kinnisvaraalane tegevus 72
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 92
haldus- ja abitegevused 95
avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 1
haridus 11
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 11
kunst, meelelahutus ja vaba aeg 90
muud teenindavad tegevused 125

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM