Hanked

 
Põhja-Sakala valla asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge e-riigihangete keskkonda
 
Vajaliku päringu teostamiseks:
  • sisestage "Hankija" väljale nimetus 'põhja-sakala'.
  • kui on soov otsida kõiki vallas läbiviidud hankeid, valige "Hanke seisund" väljalt '---' (automaatselt annab lahtrisse valiku 'alustatud').
  • sisestage "Avaldatud" alguskuupäeva väljale vastav kuupäev, mis ajast avaldatud hankeid soovite leida.
Lõpuks klikk nupul "Otsi".
 
Leidnud otsitava hanke, klikk rea lõpus olevale nn "pliiatsile" ehk nupule "Ava", kus on leitavad hanke üldandmed, hankedokumendid jms.