Ametnike ja töötajate haridus

 

Kõrgharidusega ametnikud ja töötajad:

Nimi Õppeasutus Lõpetamise aasta  Eriala Õpib
Maarja Aavik Tartu Ülikool 2007 õigusteadus MA  
Aili Adamson           Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 2013 info- ja dokumendihaldus  
Avo Dimitrijev Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1990 mehhaanikainsener MA  
Erki Heinaste Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2013 ettevõtlus ja majandusarvestus  
Angela Härm

Mainori Kõrgkool
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

2006

2013

rakenduspsühholoogia

info- ja dokumendihaldus

Tallinna Majanduskool
sotsiaalmeedia spetsialist
Evelyn Härm Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Tartu Ülikool

2011

2019

info- ja dokumendihaldus

kultuurikorraldus MA

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
turismikorraldus
Ene Ilves Tallinna Polütehniline Instituut 1985 automatiseeritud juhtimissüsteemid  
Piret Jukk

Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool

2009
2017

klassiõpetaja
sotsiaaltöö

 
Annika Kadak Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool 2007 sotsiaaltöö  
Eva Kikas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2016 sotsiaaltöö  
Kati-Kristella Kivisild Tallinna Ülikool 2020 riigiteadused  
Ivo Kralle Eesti Põllumajanduse Akadeemia
Eesti Maaülikool

1988

2009

põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
ökonoomika ja ettevõtlus MA
 
Kristel Kruuse Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 2019 raamatupidaja Eesti Maaülikool
maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
Marion Kütt Mainori Kõrgkool 2009 ärijuhtimine spetsialiseerumisega personalijuhtimisele  
Kristi Laane Tartu Ülikool 2013 õigusteadus MA  
Olga Laanepuu Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2009 sotsiaaltöö  
Kärt Linder Tallinna Ülikool 2011 keskkonnakorraldus  
Veronika Ling Tartu Ülikool 1991 õigusteadus  
Eveli Lilleoja

Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool

2014
2019
sotsiaaltöö
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika MA
 
Üllar Loper Eesti Põllumajandusülikool 1997 ökonoomika ja juhtimine  
Kalev Mitt Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1989 põllumajanduse mehhaniseerimine  
Kaja Notta Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1987 maakorraldus  
Sirje Ojalo Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1988 põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine  
Leigi Onga Eesti Maaülikool

2017

2021

geomaatika

geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus MA

 
Aigi Pihlak Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool 2004 sotsiaaltöö  
Avo Põder Tallinna Polütehniline Instituut 1989 tööstus- ja tsiviilehitus  
Jaanus Rahula Sisekaitseakadeemia Halduskolledž 2008 halduskorraldus  
Aino Rebane Tallinna Ülikool 1980 eesti keele ja kirjanduse õpetaja  
Marko Reimann Mainori Kõrgkool 2010 infotehnoloogia  
Kaie Toobal Tallinna Tehnikaülikool 2005 avalik haldus  
Kaja Toom Eesti Põllumajandusülikool 2004 ökonoomika ja ettevõtlus  
Tiiu Umal Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1979 agronoom  
Siiri Voll Mainori Kõrgkool 2001 äri- ja turundusjuhtimine  

 

Keskeriharidusega ametnikud ja töötajad:

Maie Käba Räpina Sovhoostehnikum 1974 aiandusagronoom
Tarmo Riisk Olustvere Sovhoostehnikum 1976 agronoom
Kadi Soolo Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool 1998 sekretär-raamatupidaja

 

Keskharidusega ametnikud ja töötajad:

Ülle Udras Võru I Keskkool 1979