Haridus- ja kultuurikomisjon

Haridus- ja kultuurikomisjoni tegevusvaldkondadeks on haridus, noorsootöö, huvitegevus, kultuur, sport, vaba aeg, kodanikuühendused, külaliikumine.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 12 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine"
 

Komisjoni koosseis:

esimees Jüri Hansen
aseesimees Silver Silm
liikmed: Siiri Kruuse, Kadri Linder, Aivar Paas, Mait Rand, Madis Randaru, Enno Rohelpuu, Sergei Vassiljev

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2023 otsus nr 188 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu liikme kinnitamine"
 

Haridus- ja kultuurikomisjoni protokollid

Komisjoni koosolekud:

26. veebruaril 2024 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

18. detsembril 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

20. novembril 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

23. oktoobril 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

14. augustil 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

26. juunil 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

17. aprillil 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

13. märtsil 2023 kell 15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

13. veebruaril 2023 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

16. jaanuaril 2023 kell 18 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

5. detsembril 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

14. novembril 2022 kell 17 Suure-Jaani Tervisekojas

17. oktoobril 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

15. augustil 2022 kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis
----------

20. juunil 2022 kell 17 Suure-Jaani raamatukogus

Päevakord:

1. Siiri ja Nigel räägivad oma matkadest.
2. Põhja-Sakala Raamatukogu töö käivitamine.
3. 30.06.2022 menetluses olevate volikogu eelnõude arutelu.
----------

18. mail 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

Päevakord:

1. Volikogu eelnõu 1-4/40 Kirivere Kooli arengukava 2022–2026 kinnitamine.
2. Volikogu eelnõu 1-4/359 Lahmuse Kooli arengukava 2022–2025 kinnitamine.
3. Volikogu eelnõu 1-4/87 Kõpu Spordihoone ümberkorraldamine.
4. Volikogu eelnõu 1-4/88 Sürgavere Spordihoone ümberkorraldamine.
5. Volikogu eelnõude (1-4/89, 1-4/90, 1-4/91, 1-4/93, 1-4/94) arutelu.
6. Komisjoni kirjavahetus, info, sõnavõtud.
----------

20. aprillil 2022 kell 16 Võhma teenuskeskuse 1. korruse saalis

Päevakord:

1. Volikogu eelnõu 1-4/40 Kirivere kooli arengukava 2022–2026 kinnitamine (Heilika Ressar).
2. Volikogu eelnõu 1-4/80 Olustvere Põhikooli põhimääruse muutine (Liivi Lindemann).
3. Volikogu eelnõu 1-4/57 Põhja Sakala Raamatukogu põhimäärus (Viivika Lepp).
4. Volikogu eelnõu 1-4/58 Põhja-Sakala kultuuriasutuste ümberkorraldamine (Priit Toobal).
5. Volikogu eelnõu 1-4/59 Põhja Sakala Kultuurikeskuse põhimäärus (Priit Toobal).
6. Volikogu ülejäänud eelnõude arutelu.

7. Kohapeal tekkinud küsimused/arutelud.
----------

16. märtsil 2022 kell 16 Võhma teenuskeskuse 1. korruse saalis

Päevakord:

1. Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus, eelnõu 1-4/3 (Asta Laas, Kaie Toobal, Kadri Linder).
2. Suure-Jaani lasteaia Sipsik ja Kõidama lasteaia Traksik ümberkorraldamine, eelnõu 1-4/55 [K. Toobal, Kadri Linder, Anu Tõkke (Sipsiku hoolekogu esindaja)].
3. Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine, eelnõu 1-4/56 [Evelyn Härm, Kadri Linder, lugejate esindajad: Kärt Linder (Kõpu piirkond), Imre Annus (Kõo piirkond), Kati Tõruvere (Võhma piirkond), Kaja Leppik (Suure-Jaani piirkond)].
4. Põhja-Sakala Raamatukogu põhimäärus, eelnõu 1-4/57 (E. Härm, Kadri Linder).
5. Koolitransport (Marion Kütt).
6. 24.03.2022 volikogu menetluses olevate eelnõude arutelu (Aivar Paas).
----------

9. veebruaril 2022 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

Päevakord:

1. Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus, eelnõu 1-4/36 (Marlen Silm).
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine, eelnõu nr 1-4/47 (Kadri Linder).
----------

2. veebruaril 2022 kell 15 Suure-Jaani kooli aulas
----------

19. jaanuaril 2022 kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

Päevakord:

1. Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus, eelnõu 1-4/36 (Marlen Silm).
2. Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine, eelnõu 1-4/38 (Kadri Linder).
3. Muusikakooli idee tutvustamine (Erki Sepp, Evald Sepp).
4. Spordiga ja kultuuriga seotud päevateemade arutelu (avatud mikrofon).
----------

7. detsembril 2021 kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

Päevakord:

1. Tutvumine ja tuleviku koostöö arutelu.
2. Volikogu eelnõude arutelu ja seisukoha võtmine.
3. Spordirahva koosolekule komisjoni seisukoha kujundamine valla spordielu juhtimise kohta.