Hoolekandeasutused

Registrikood: 90011131
Aadress: Lõhavere allee 8, Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, 71209  Viljandimaa
Telefon: 437 2103
Juhataja Ene Maaten, tel 437 2103, e-post: ene.maaten@suure-jaani.ee
 
Põhitegevusvaldkonnad: iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse ja üldhooldusteenuse osutamine.
 
Vaata lisaks:
 
ALATES 1. JAANUAR 2024 ON ÜLDHOOLDUSTEENUSE HINNAKIRI JÄRGMINE:
 
Baashind ööpäevas:
 
Juurdeehituses ja mõisamaja esimesel korrusel kahekohalises toas 40,70 eurot
Juurdeehituse ühekohalises toas      42,40 eurot
Mõisamaja kahekohalises toas        41,80 eurot
Mõisamaja ühekohalises toas          43,50 eurot
Kohamaksumuse baashinnale  lisandub mähkmete maksumus   3,00 eurot (kaks mähet) ööpäevas ja ravimite maksumus arve alusel.
 
ALATES 01.01.2024 ON HOOLDUSKOMPONENT 25,00 EUR/PÄEVAS.

 
PILISTVERE HOOLDEKODU
Registrikood: 75022031
Aadress: Hooldekodu, Kirivere küla, Põhja-Sakala vald, 70506 Viljandi maakond
Juhataja: Elle Leis
 
Tagab hooldekodus elavate eakate hoolduse, põetuse ja rehabilitatsiooni.
 
Vaata lisaks:
 

Alates 1. jaanuarist 2024 on Pilistvere hooldekodu kohatasu suuruseks 1100 eurot kalendrikuus ja sellest hoolduskulu komponent on 610 eurot. Kohatasule lisandub arsti juures käimise transpordikulu.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldus nr 854 "Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmine"

Alates 1. juunist 2023 on Pilistvere hooldekodus kohatasu suuruseks ühekohalises toas 1350  eurot kalendrikuus ja sellest hoolduskulu komponent on 610 eurot.