Hoolekandeasutused

 
KÕPU HOOLDEKODU
Registrikood: 75014637
Aadress: Viljandi mnt 11, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa
Telefon: 439 6641, 5559 9042
e-post: malle@kopu.ee
Juhataja Malle Vaher 
 
Hooldekodu põhitegevusvaldkond on üldhooldusteenuse osutamine.
Kohti on kokku 22.
 
Vaata lisaks:
 
Registrikood: 90011131
Aadress: Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, 71504  Viljandimaa
Telefon: 437 2103
Juhataja Marika Tirmaste
 
Põhitegevusvaldkonnad: iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse ja üldhooldusteenuse osutamine.
 
Vaata lisaks:

 
PILISTVERE HOOLDEKODU
Registrikood: 75022031
Aadress: Kirivere küla, Põhja-Sakala vald, 70506 Viljandi maakond
Telefon: 516 7695
Juhataja: Elle Leis
 
Tagab hooldekodus elavate eakate hoolduse, põetuse ja rehabilitatsiooni.
 
Vaata lisaks:
 
Toimetaja: ANGELA HÄRM