Hoolekandeasutused

Registrikood: 90011131
Aadress: Lõhavere allee 8, Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, 71209  Viljandimaa
Telefon: 437 2103
Juhataja Ene Maaten, tel 437 2103, e-post: ene.maaten@suure-jaani.ee
 
Põhitegevusvaldkonnad: iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse ja üldhooldusteenuse osutamine.
 
Vaata lisaks:
 

Alates 01.01.2023 on üldhoolduse hinnakiri järgmine:

Baashind ööpäevas:

  • Juurdeehituses ja mõisamaja esimesel korrusel kahekohalises toas 36,30 eurot
  • Juurdeehituse ühekohalises toas 37,80 eurot
  • Mõisamaja kahekohalises toas 37,30 eurot
  • Mõisamaja ühekohalises toas 38,80 eurot

Kohamaksumuse baashinnale lisandub mähkmete maksumus 2,50 eurot (kaks mähet) ööpäevas ja ravimite maksumus arve alusel.

Alates 01.07.2023 on hoolduskomponent 22 eurot/päevas.


 
PILISTVERE HOOLDEKODU
Registrikood: 75022031
Aadress: Hooldekodu, Kirivere küla, Põhja-Sakala vald, 70506 Viljandi maakond
Telefon: 516 7695
Juhataja: Elle Leis
 
Tagab hooldekodus elavate eakate hoolduse, põetuse ja rehabilitatsiooni.
 
Vaata lisaks:
 

Pilistvere hooldekodu ööpäevaringse üldhooldusteenuse kohatasu on 900 eurot kalendrikuus ja sellest hoolduskulu komponent on 580 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2024 on Pilistvere hooldekodu kohatasu suuruseks 1100 eurot kalendrikuus ja sellest hoolduskulu komponent on 610 eurot. Kohatasule lisandub arsti juures käimise transpordikulu.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldus nr 854 "Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmine"

Alates 1. juunist 2023 on Pilistvere hooldekodus kohatasu suuruseks ühekohalises toas 1350  eurot kalendrikuus ja sellest hoolduskulu komponent on 610 eurot.