Konkurss "Kaunis Kodu"

Vastavalt Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.11.2018 määrusele nr 61 "Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord" on Põhja-Sakala valla konkursi „Kaunis Kodu" preemiate määramise eesmärgiks heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks muutmine ning ilu väärtustamine. Konkurss toimub Eesti Vabariigi Kodukaunistamise Peakogu poolt heaks kiidetud põhimõtete alusel.

Põhja-Sakala valla konkursi „Kaunis Kodu" hindamisrühmad:

1) elamud kompaktse hoonestusega alal;

2) elamud hajaasustusega alal;

3) maakodud ja tootmistalud;

4) korterelamud (4 korterit ja rohkem), äri- ja ühiskondlikud hooned.

Igas hindamisrühmas antakse välja 1., 2. ja 3. preemia. Antakse välja ka eripreemia „Lilled valda".

Kandidaadid esitatakse vallavalitsusele 30. aprilliks.