Konkurss "Kaunis Kodu"

Vastavalt Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.09.2021 määrusele nr 148 "Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord" on Põhja-Sakala valla konkursi „Kaunis Kodu" preemiate määramise eesmärgiks heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks muutmine ning ilu väärtustamine. Konkurss toimub Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt heaks kiidetud põhimõtete alusel.

Põhja-Sakala valla konkursi „Kaunis Kodu" hindamisrühmad:

1) elamud kompaktse hoonestusega alal;

2) elamud hajaasustusega alal;

3) maakodud ja tootmistalud;

4) korterelamud (4 korterit ja rohkem), äri- ja ühiskondlikud hooned.

Igas hindamisrühmas antakse välja 1., 2. ja 3. preemia. Antakse välja ka eripreemia „Lilled valda".

Kandidaadid esitatakse vallavalitsusele 30. aprilliks.

Konkursi "Kaunis Kodu" preemiad

2021

Elamud kompaktse hoonestusega alal:

I preemia – Suure-Jaani, Aire ja Urmas Saksniit
II preemia – Võhma, Valentine ja Kalle Teor
III preemia – Võhma, Kersti Sinimaa ja Aivo Peek

Elamud hajaasustusega alal:

I preemia – Vahtra, Paelama küla, Annika Naulanen ja Janno Lees
II preemia – Metsanurga, Kildu küla, Annely ja Priit Võttin

Maakodud ja tootmistalud:

I preemia – Kuusiku, Punaküla, Kristiine ja Arno Sepp

Äri- ja ühiskondlikud hooned:

I preemia – Kõpu Peetri kirik ja kirikuaed

Eripreemia "Lilled valda" – Suure-Jaani, Aire ja Urmas Saksniit

Ergutuspreemia „Aasta kauneim küla" – Metsküla

Ergutuspreemiad:

Kuhjavere küla, Marge Villart ja Mairold Sootla
Karjasoo küla, Aule Sulaoja ja Marek Jupits