Kohanime muutmine

11.02.21

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus edastas Põhja-Sakala Vallavalitsusele Sürgavere külas asuva Epra – Sürgavere – Klaassepa riigitee nr 24126 bussipeatuse „Sürgavere raudteejaam" nimetuse muutmise ettepaneku, sest praegune nimetus ei vasta tegelikule asukohale ja on eksitav.

Ettepanekust lähtuvalt korraldas vallavalitsus bussipeatusele uue kohanime valimiseks 12.–29.01.2021 ideekonkursi ja määratud tähtajaks esitati neli nõuetele vastavat arvamust ja ettepanekut.

Põhja-Sakala Vallavalitsus arutas kodanike ettepanekuid 09.02.2021 istungil ja kujundas arvamuse, et kõige paremini sobib bussipeatuse nimetuseks Vana Jaama. 

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustame kohanime muutmise eelnõu.

Koha-aadresside korrastamine

4.12.20
Kohanime määramise kord sätestab kohanimede määramise ja korraldamise ning koha-aadresside määramise Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil.
 
 
Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine.
 
Kohanimi peab olema määratud järgmistele olemasolevatele ja planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumile:
  1. haldusüksus;
  2. osavald ja linnaosa;
  3. asustusüksus;
  4. aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht;
  5. raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või -jaam, sadam;
  6. maaüksus. 
Kohanime võib määrata ka eelpool nimetamata nimeobjektile või nimeobjektide kogumile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.
 
Maaüksus ei ole kohanimekohustusega objekt, kui:
  1. see on adresseeritud aadressikoha järgi;
  2. see on moodustatud tehnilise objekti teenindamiseks;
  3. sellel ei paikne adresseerimist vajavaid objekte;
  4. see ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja.
Kohalik omavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.
 
Koha-aadresside määramise töökäik on kirjeldatud Aadressiandmete käsiraamatus
 
Vaata lisaks:
Sihtnumbri otsing (Eesti Post)
 
Toimetaja: ANGELA HÄRM