Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatised komisjonid

Alatised komisjonid

Põhja-Sakala valla kriisikomisjon:

vallavanem Jaak Raie – komisjoni esimees
abivallavanem Jan Kraner
abivallavanem Kadri Linder
haldusspetsialist Ivo Kralle
AS Suure-Jaani Haldus juhatuse liige Lembit Kruuse
sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja
Suure-Jaani Päästekomando pealik Rauno Ruut
piirkonnapolitseinik Olev Kookla
keskkonnaspetsialist Kärt Linder
osaühingu Kõpu PM juhatuse liige Tõnu Vreimann
FIE Jargo Kundla
OÜ Essi Agro juhatuse liige Tõnis Riisk
Sürgavere Põllumajanduse OÜ juhatuse liige Aarne Ots
Genoke Trading OÜ Tauno Kais
 
 

 

Vallalehe Leole kolleegium:

esimees Leili Kuusk
liikmed: Taavi Umal, Marko Aatonen, Priit Põiklik

Kolleegiumi ülesanded on:

1) jälgida vallalehes ilmuva materjali vastavust selle väljaandmise eesmärkidele ja heale tavale;
2) anda ideid lehe sisu ja ilmuvate artiklite kohta;
3) teha ettepanekuid toimetajale ja võtta koos toimetajaga vastu otsused lehe toimetamise otstarbekamaks ja huvitavamaks muutmiseks;
4) teha ettepanekuid valitsusele lehes ilmuva reklaami ja kuulutuste hindade muutmiseks ja kinnitamiseks ning lehe väljaandmise korra muutmiseks;
5) teostada järelevalvet võimaliku poliitilise informatsiooni avaldamise osas.

Vallalehe Leole kolleegiumi koosolekute protokollid

 

Ajutised komisjonid

Ajutiste komisjonide koosolekute protokollid