Talihooldustööd 2023/2024

Mida lume tulekul meeles pidada?

 • Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).
 • Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.
 • Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.
 • Tee kõrval on koht, kuhu lund lükata.
 • Tee laius võimaldab traktori liikumist ja lumetõrje teostamist.
 • Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus.
 • Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.

Tuletame siinkohal meelde, et ehitusseadustiku § 97 lõige 6 sätestab: linnas, alevis ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Põhja-Sakala heakorraeeskirja § 7 punkti 12 kohaselt ei tohi kasutada lume- ja libedustõrjeks kõnniteedel tuhka või kloriide ja punkti 13 kohaselt on keelatud kuhjata puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale kloriidisegust liiva või lund, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta.

Talihooldustööde teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõudedpeatükist 4 „Talihooldus" ning määruse lisadest 6 Maantee talvine seisunditase; 7 Tänava talvine seisunditase; 8 Tee talvised seisundinõuded ja 9 Hooldustsükli aeg tundides.

Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 5 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul. Hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad talvised tee seisundinõuded täidetud olema. Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus, tavapäraselt on hooldetsükli aeg 24 tundi. Raskete ilmaolude korral võib hooldetsükli aeg pikeneda.

Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse õpilasliinide toimimiseks vastavalt sõidugraafikule.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist ega õuealade lumest puhastamist.

 

Talvise teehoolduse koordinaator on teedespetsialist Tiiu Umal, telefon 5342 0340, e-post: .

Põhja-Sakala vallas olevaid riigiteid haldab Transpordiamet. Transpordiameti korrashoiu projektijuht on Taavi Umal, tel 5382 2178, e-post: taavi.umal@transpordiamet.ee.

Transpordiameti halduses olevaid riigiteid hooldab Viljandi maakonnas EKT Teed OÜ.

Helista riigiinfo telefonile 1247, kui märkad, et:

 1. teel on liiklustakistus;
 2. tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms);
 3. liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht;
 4. teel on liiklusohtlikud augud;
 5. kruusatee on halvas seisukorras;
 6. tee on üleujutatud;
 7. teel on libe või lumme tuisanud;
 8. teel on lahtised kivid või killustik;
 9. liiklusmärk on katki, puudu või eksitav;
 10. teele on langenud puid; teel on loomakorjus;
 11. teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord.
  Riigiinfo telefonile 1247 helistamine on tasuta kõikidest Eesti võrkudest helistades.

Kõnniteid hooldab Suure-Jaanis ja Võhmas AS Põhja-Sakala Haldus, kontakt: Lembit Kruuse, tel 507 2056.

 

OSA NR

ASULA NIMETUS

TALIHOOLDUSTÖÖDE TEOSTAJA

 KONTAKT 

1

Aimla, Kuhjavere, Riiassaare

Jaan Reineri Siimu talu

Jaan Reier, 5646 0228

2

Võhmassaare, Navesti, Reegoldi, Taevere

Sakala Mahetalu OÜ

Mikk Reier, 510 4521

3

Ülde, Tääksi, Mäeküla, Võivaku, Mudiste

Peep Rink FIE

Peep Rink, 514 6911

4

Jaska, Kurnuvere, Kärevere, Kuiavere

OÜ Acropolis

Aivar Rahulaan, 524 1222

5

Sürgavere, Kerita, Munsi, Kabila, Epra

Sakala Mahetalu OÜ

Mikk Reier, 510 4521

6

Vastemõisa, Kobruvere, Metsküla, Ivaski, Kildu, Ilbaku, Lemmakõnnu, Paelama, Sandra

OÜ Nugised

Silver Kohv, 5854 9999

7

Tällevere, Nuutre, Lahmuse, Jälevere, Kõidama, Lõhavere

OÜ Tällevere Agro

Taavi Kõvatomas, 5917 9054

8

Päraküla, Võlli, Arjadi, Kibaru, Ängi

Arjadi-Jüri talu

Jargo Kundla, 5360 6225

9

Kootsi, Karjasoo, Vihi, Rääka, Põhjaka

OÜ SJ Trans

Sivar Joandi, 5645 8492

10

Kõpu alevik, Uia, Seruküla, Supsi, Kuninga, Laane, Punaküla, Vanaveski

OÜ Kõpu PM

Tõnu Vreimann, 509 8534

11 Iia, Tipu  Aare Kolk FIE Aare Kolk, 516 7591
12

Soomevere, Paaksima, Koksvere, Maalasti, Arussaare

OÜ Essi Agro

Tõnis Riisk, 527 6090

13

Kõo, Saviaugu, Kangrussaare, Venevere, Paenasti, Unakvere, Vallamaja hoov, Vaestemaja plats, Kirivere kooli hoov

 

OÜ Koovita talu

Argo Roos, 5341 8672

14

Pilistvere, Rahvamaja plats, Kirivere, Loopre, Arjassaare

 

OÜ Vitsjärve Peekon Enn Tõrvand, 502 6094
15

Võhma linn

AS Põhja-Sakala Haldus

Lembit Kruuse, 507 2056

16

Suure-Jaani linn, Olustvere alevik

AS Põhja-Sakala Haldus

Lembit Kruuse, 507 2056