2024. aasta 1. jaanuarist rakenduvad Põhja-Sakala vallas uued maamaksumäärad

23.08.23

2022. aastal viis Maa-amet läbi maade hindamise, mis on aluseks 2024. aasta maamaksu arvutamisel. Kohalik omavalitsus pidi kehtestama maamaksumäärad 2023. aasta 1. juuliks.

Põhja-Sakala valla maamaksumäärad kehtestati Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.06.2023 määrusega nr 50 järgmiselt:
  1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  2) punktis 1 nimetamata maatulundusmaale (haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, muu maa) 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  3) punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale (tootmismaa, ärimaa, sihtotstarbeta maa, veekogude maa, transpordimaa, jäätmehoidlamaa, kaitsealune maa, mäetööstusmaa, turbatööstusmaa, sotsiaalmaa, riigikaitsemaa) 1,0% maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksuseaduse alusel on 2024. aastal maamaksust vabastatud kodualune maa, mille suurus on tiheasustusega alal 0,15 ha ja mujal 2 ha. Soodustust saab maaomanik, kui talle kuuluval kinnistul asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Lisaks rakendub 2024. aastal ka kaitsemehhanism – 10-protsendiline (või 5-eurone) piirmäär. See tähendab, et maamaks ei suurene 2023. aastaga võrreldes rohkem kui 10% aastas. Kui 10% on vähem kui 5 eurot,  kasvab maamaks igal aastal 5 euro võrra.

Selgitus maamaksu arvestamise kohta:

  • Maa maksustamishind 2023. aastal: 2400 eurot
    Maamaks 2023. aastal: 60 eurot (maksumäär 2,5%).
  • Maa maksustamishind 2024. aastal: 20 000 eurot
    Arvestuslik maamaks 2024. aastal: 100 eurot (maksumäär 0,5%)

Kuna 2024. aasta maamaks on võrreldes 2023. aasta maamaksuga suurem kui 10%, rakendub kaitsemehhanism ja 2024. aasta maamaks ei saa tõusta üle 10% 2023. aasta maamaksust, seega on 2024. aasta maamaks 66 eurot (maamaksusumma suureneb 10% võrreldes 2023. aasta maamaksuga ehk võrreldes eelmise maksustamisperioodi maksusummaga) + rakendub kodualuse maa soodustus;
2025. aasta maamaks on 72,60 eurot (maamaksu summa suureneb 10% võrreldes 2024. aasta maamaksuga) + rakendub kodualuse maa soodustus;
2026. aasta maamaks on 79,90 eurot (maamaksu summa suureneb 10% võrreldes 2025. aasta maamaksuga) + rakendub kodualuse maa soodustus jne.

Maaomanikel on enda 2024. aasta prognoositavat maamaksu summat võimalus vaadata e-MTA keskkonnas alates käesoleva aasta sügisest.

Juhul kui maaomanikul on muutunud e-posti aadress või postiaadress, millele Maksu- ja Tolliamet saatis 2023. aasta maamaksuteate, palume sellest teavitada valla maaspetsialisti.

2024. aasta maamaksu kohta leiab infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.