Metsandus

Metsamaal puude raieks tuleb üldjuhul vormistada metsateatis. Metsateatis esitatakse Keskkonnaametile. Metsa hindamise ja metsateatiste kohta saab teavet siit. Kui Teil on küsimusi e-metsateatise esitamise tehniliste küsimuste kohta, helistage Keskkonnaameti klienditoe telefonil 662 5999 (E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.30) või saatke e-kiri klienditugi@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontori kontaktid:

Keskkonnaameti metsanduse spetsialistid, kelle tööpiirkonnaks Põhja-Sakala vald:

Marvi Reimann (Põhja-Sakala (ida osa) - Imavere-Viljandi maanteest ida pool olevad piirkonnad) – vastuvõtt teisipäeviti 9-12; tel. 514 3673,  marvi.reimann@keskkonnaamet.ee

Liisi Rääbus (Põhja-Sakala (lääne osa) - Imavere-Viljandi maanteest lääne pool olevad piirkonnad)vastuvõtt neljapäeviti 9-12, 13-16; tel. 4355614, 53495534, liisi.raabus@keskkonnaamet.ee