Suplusvee kvaliteet Põhja-Sakala vallas

Terviseameti järelevalve all on Suure-Jaani paisjärve ja Vastemõisa järve supluskoht, mille valdajateks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Supluskohtade seirekalender 2021. aasta suplushooajaks (01.06 - 31.08) on järgmine:

Veeproovi võtmise aeg Suure-Jaani supluskoha vee analüüs Vastemõisa supluskoha vee analüüs
17. mai    
14. juuni    
12. juuli    
09. august    


Kõikide Suure-Jaani paisjärve supluskoha proovide analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee