Suure-Jaani jäätmejaam

   Jäätmejaama töö on tavapärane - avatud neljapäeval, reedel ja laupäeval kell 10–18.

Jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu ja projekti alusel), kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks kogumiskonteinerid sh ohtlike jäätmete kogumiseks.

Pärakülas asuv jäätmejaam on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja valla rahastamisel.

Suure-Jaani jäätmejaam asub Pärakülas aadressil Pärnu tänav 35 ja on avatud kolmel päeval nädalas:

neljapäeval, reedel ja laupäeval kell 10–18.

Aastatel 2018–2021 on jäätmejaama haldajaks AS Epler&Lorenz, kes korraldab kohapeal jäätmete vastuvõtu ning nende edasise käitlemise. Täpsem info jäätmejaama töötajalt telefonil 517 3751.

Tasuliste jäätmete vastuvõtu hinnakiri Suure-Jaani jäätmejaamas

Jäätmejaamas arveldamine  AINULT SULARAHAS

Jäätmejaam teenindab Põhja-Sakala valla eraisikuid ning tegutsevaid korteriühistuid ja omavalitsuse allasutusi. Kõik jäätmetoojad registreeritakse. Kirja pannakse jäätmeid toonud isik, jäätmeliik ja kogus. Vastu võetud jäätmete kaalumiseks on jäätmejaamas platvorm autokaal.

Tasuta saab ära anda:

  • segapakendid (plast-, klaas, metall-, kartongpakendid)
  • paberi- ja papijäätmed
  • kasutatud autorehvid
  • tekstiil/riided
  • metallijäätmed
  • ohtlikud jäätmed (ravimid, õli, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli-ja kütusefiltrid, happed, ohtlikke aineid sisaldav pakend jne)
  • komplektsed elektroonikajäätmed (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jne)
  • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
Segaolmejäätmeid vastu ei võeta, sest nende kogumine ja vedu toimub otse kodumajapidamistest AS Eesti Keskkonnateenused ja jäätmevaldajate omavaheliste lepingute alusel.