Suure-Jaani jäätmejaam

Jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu ja projekti alusel), kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks kogumiskonteinerid sh ohtlike jäätmete kogumiseks.

Pärakülas asuv jäätmejaam on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja valla rahastamisel.

Suure-Jaani jäätmejaam asub Pärakülas aadressil Pärnu tänav 35 ja on avatud kolmel päeval nädalas:

neljapäeval, reedel ja laupäeval kell 10–18.

  Jäätmejaam pühade ajal:
       AVATUD 22. juunil kell 10–15
       SULETUD 23.–24. juunil

Jäätmejaama telefoninumber on 53032274‬.

Alates märtsist 2021. a on jäätmejaama operaatoriks AS Eesti Keskkonnateenused, kes korraldab kohapeal jäätmete vastuvõtu ning nende edasise käitlemise.

Jäätmejaama hinnakiri asub SIIN

Jäätmejaamas arveldamine sularahas ja kaardimaksega.

Jäätmejaam teenindab Põhja-Sakala valla eraisikuid ning tegutsevaid korteriühistuid ja omavalitsuse allasutusi. Kõik jäätmetoojad registreeritakse. Kirja pannakse jäätmeid toonud isik, jäätmeliik ja kogus. Vastu võetud jäätmete kaalumiseks on jäätmejaamas platvorm autokaal.

Põhja-Sakala valla elanikud saavad tasuta ära anda:

  • segapakendid (plast-, klaas, metall-, kartongpakendid);
  • paberi- ja papijäätmed;
  • kasutatud autorehvid (kuni 8 tk);
  • taaskasutuseks kõlbulik tekstiil ja rõivad – taaskasutuse kõlbulikkuse otsustab vastuvõtja-operaator; mittekõlbulik tekstiil ja rõivas on olmejääde;
  • metallijäätmed;
  • ohtlikud jäätmed (ravimid, õli, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli- ja kütusefiltrid, happed, ohtlikke aineid sisaldav pakend jne);
  • komplektsed elektroonikajäätmed (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jne);
  • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed.

Tasu eest vastu võetavate jäätmete info asub ülaltoodud hinnakirjas!

Segaolmejäätmeid vastu ei võeta, sest nende kogumine ja vedu toimub otse kodumajapidamistest AS Eesti Keskkonnateenused ja jäätmevaldajate omavaheliste lepingute alusel.