Suure-Jaani kalmistu

 AS Suure-Jaani Haldus
      Kontaktisik: Jane Lohu; tel 5620 0120; jane.lohu@suure-jaani.ee

Kalmistu paikneb Johannese kiriku ja paisjärve vahetus läheduses 5,09 ha suurusel maa-alal.

Kirikaed ja kalmistu on kantud Eesti kultuurimälestiste riiklikusse registisse. Hinnaliseks arhitektuuriliseks mälestusmärgiks on 1912. aastal valminud kabel.

Suure-Jaani kalmistu on rikas kultuuriloos suurt tähtsust omanud inimeste kalmude poolest. Ajaloomälestistena on kultuurimälestiste riiklikus registris Mart Saare, Johann Köleri ja Artur Kapi hauad ning terroriohvrite ühishaud.

 

Kalmistuga seonduvate teenuste (matmisluba, platsi tunnistus) asjus pöörduda AS Suure-Jaani Haldus kontorisse Lai 18, Suure-Jaani
tööpäevadel 9–12 või 13–16 (kohtumine eelnevalt kokku leppida tel teel).
Info telefonil: 507 2056 või e-posti aadressil: haldus@suure-jaani.ee