Kalmistud

Põhja-Sakala valla Suure-Jaani piirkonna kalmistute haldamise, maa-ala aastaringse korrashoiu ja elektroonilise arhiivi haldamisega tegeleb AS Suure-Jaani Haldus.

Põhja-Sakala vallas on viis hooldatavat kalmistut:

Suure-Jaani kalmistu
Pihlaka puiestee kalmistu
Kõpu kalmistu
Pilistvere kalmistu
Arussaare kalmistu

Eesti kalmistute portaal 

Kalmistute veebilehe abil on Teil võimalik otsida informatsiooni Teid huvitava kalmulise ning tema viimse puhkepaiga kohta. Samuti saate siin suhelda kiirelt ja mugavalt kalmistutega ning leiate iga kalmistu kohta andmed ja e-teenused, mida konkreetne kalmistu on pidanud vajalikuks Teile avada.

Alustamiseks vali link Eesti kalmistute portaal ning leia kaardilt otsitava kalmistu piirkond.

Kalmistutel on kalmistukaart, kus saate leida Teid huvitava hauaplatsi. Võite täita ankeedi, kui Teil on õigus saada platsi kasutajaks valitud kalmistul. Lisaks avaldatakse portaalis infot lähiajal toimuvate matuste kohta.

Platsi kasutajaks registreerinud inimestel on võimalus kasutada konkreetsel kalmistul paljusid e-teenuseid, kasutades ID-kaardiga sisselogimist. Oma hauaplatsil saab anda volitust matmiseks, panna üles infot oma kalmuliste kohta, parandada andmeid, teostada platsi kasutaja vahetuse, loobuda platsist jne.

Platsi avaldus