« Tagasi

Riigimetsa Majandamise Keskus ootab metsatööde projektidele ettepanekuid

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on analüüsinud Olustvere raudteejaama ja Võhma tervisepargi ümbruses metsatööde kavatsustele saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel:

1. Olustvere raudteejaama ümbrus;
2. Võhma tervisepark.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel:

1. Olustvere raudteejaama ümbrus;
2. Võhma tervisepark.

RMK ootab koostatud metsatööde projektidele kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile viljandimaa@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel