« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 14.09.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

  1. Hüvitada isikule õpilase koolitranspordi kulu;
  2. Muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.08.2021 korraldust nr 458 „Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine".

Haridus-, spordi- ja kultuuriküsimustes:

  1. Määrata preemia eduka töö eest;
  2. Määrata Põhja-Sakala valla 2021. aasta hariduspreemiad.

Majandusküsimustes:

  1. Nõustuda tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Suure-Jaani linnas Nigula tänavale ning Nigula tn 8 ja 9 kinnistutele maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks.

Muudes küsimustes:

  1. Määrata konkursi „Kaunis kodu" 2021. aasta preemiad;
  2. Muuta ajalehe Leole hinnakirja.