« Tagasi

Põhja-Sakala vald ootab kodanikupreemiate kandidaate 15. oktoobrini

Põhja-Sakala vald ootab kodanikupreemiate kandidaate

15. oktoobriks oodatakse kõigilt – füüsilistelt isikutelt, juriidilistelt isikutelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt, isikute ühendustelt – kodanikupreemiate kandidaate.
 
Kodanikupreemiad on:
  • aasta sädeinimene
  • aasta kodanikuühendus
  • aasta kodanikuühenduse tegu
  • aasta kodanikuühenduse toetaja
  • aasta vabatahtlik
Aasta sädeinimese preemiaga tunnustatakse inimest, kes on oma tegevusega eriliselt silma paistnud maa- ja külaelu eestvedamisel ning aidanud oma tegevusega kaasa piirkonnapositiivsele arengule. Sädeinimene on ühiskondlikult aktiivne piirkonna inimene, kes osaleb aktiivselt kogukonna tegemistes, panustab kogukonna tegemistesse vabatahtlikult, on kaasamisvõimega eestvedaja ning ideede generaator.
Aasta kodanikuühenduse preemiaga tunnustatakse vähemalt kaks aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsusega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.
Aasta kodanikuühenduse teo preemiaga tunnustatakse märkimisväärset üritust või projekti. Tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile või piirkonnale.
Aasta kodanikuühenduse toetaja preemiaga tunnustatakse vallas kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, ettevõtet, eraisikut, kes on eelneva aasta jooksul eriliselt panustanud kodanikuühiskonna arendusse.
Aasta vabatahtliku preemiaga tunnustatakse isikut või isikuid,kes on oma panusega eelneva aasta jooksul silma paistnudväljaspool oma töökohustusi. Tegevusel on olnud oluline mõjuorganisatsiooni, piirkonna vabatahtliku tegevuse arengule.
 
Taotlus peab olema põhjendatud ja see esitatakse kirjalikult vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-postil pohja-sakala@pohja-sakala.ee.