« Tagasi

Julgustame piirkonna noori riiklike tugisüsteemide abil oma eesmärkide poole pürgima

Julgustame piirkonna noori riiklike tugisüsteemide abil oma eesmärkide poole pürgima

Marlen Silm: „Oleme Põhja-Sakala vallas, Suure-Jaani Noortekeskuses  alates 2017. aastast kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et selgitada välja haridusest ja tööturult eemale jäänud noored, sooviga olla neile nende unistuste elluviimisel toeks. Selle aja jooksul oleme saanud aidata päris palju noori  ning julgustame igaüht teist meie poole pöörduma ja nõu küsima."

Septembris alustas sotsiaalkindlustusamet teavituskampaaniat „Kuidas sul päriselt läheb? Tule ja räägime sellest." Kampaaniaga julgustatakse mitteõppivaid ja -töötavaid noori oma eesmärkide poole pürgima, seda riiklike tugisüsteemide abil.

Kampaania viiakse läbi kahes etapis: septembris ja oktoobris. Kampaania esimene pool keskendub selle peamisele sihtrühmale – 16-29aastased mitteõppivad ja -töötavad noored, kellele mõeldes lähtutakse tõdemusest, et igaühel neist on olemas omad unistused, soovid ning tugevused. Seda ka juhul, kui nad ei ole neid veel kellegagi jaganud.

Teine osa kampaaniast on suunatud noori toetavatele kohaliku omavalitsuse spetsialistidele, et ka nemad teaksid, kuidas noortegarantii tugisüsteemist neile abi on ning mismoodi ühiselt mitteõppivaid ja -töötavaid noori toetada saab.

Põhja-Sakala vallas tegeleb mitteõppivate ja -töötavate noortega Suure-Jaani Noortekeskuse noorsootöötaja Rita Valdstein:  „Meie juurde jõudnud noored on väga erineva taustaga. On neid, kel on endal väga kindel siht ning nad vajavad eesmärgini jõudmiseks vaid suunamist, kuid on ka neid, kes on küll püüdnud, aga korduvalt ebaõnnestunud ning vajavad enam tuge ja mõistmist. Meie suur soov on anda igale noorele edasi sõnum, et keegi ei pea oma mõtetega üksinda jääma."

Noortegarantii tugisüsteemi näol on tegemist ühe osaga 2013. aastal alanud noortegarantii Eesti tegevuskavast toetada 15-29aastaseid noori nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämisel töö, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktika pakkumisega.

Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" ja Toetuse Andmise Tingimused (TAT) „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine".

Lisainfo Põhja-Sakala vallas:

NEET noorte tugitegevust pakkuv noorsootöötaja Rita Valdstein

 E-post: rita@pohja-sakala.ee

 Telefon: 5323 1774

 Facebookis:  Noorsootöötaja Rita