« Tagasi

Vallavalitsus ootab pakkumusi talihooldustööde teostamiseks

Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab pakkumusi talihooldustööde teostamiseks valla avalikel teedel ja tänavatel, avalikus kasutuses olevatel erateedel ja erateedel ning hallatavate asutuste ümbruses.

Teenust osutatakse kolmel talveperioodil (2022/2023; 2023/2024; 2024/2025) ajavahemikul november kuni aprill vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele.

Hange toimub läbi Riigihangete Registri: viitenumber 252889 "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate talihooldustööd 2022–2025".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 7. november kell 12:00.

Hange on jaotatud osadeks. Hanke osade kirjeldusega saab tutvuda riigihangete registris.