« Tagasi

Märgake ja aidake tunnustada

10. veebruariks oodatakse Põhja-Sakala vallavalitsuse aadressil (Lembitu pst 42, Suure-Jaani või pohja-sakala@pohja-sakala.ee) sotsiaaltöö preemiate kandidaate.

Sotsiaaltöö preemiad on:

  • sotsiaalvaldkonna elutöö preemia;
  • aasta sotsiaaltöötaja;
  • aasta Hea Haldja preemia.

Sotsiaalvaldkonna elutöö preemia antakse isikule, kes on aastate (vähemalt 15 aasta) jooksul oma tegevusega saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma töövaldkonnas ning on tulemuslikult kaasa aidanud valla sotsiaalvaldkonna arengule ja/või inimeste heaolu tõusule.

Aasta sotsiaaltöötaja preemia antakse isikule, kes on eelneva aasta jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi sotsiaalvaldkonnas asutuse, valla, maakonna ja/või üleriigilisel tasandil.

Aasta Hea Haldja preemia antakse isikule, kes on vabatahtlikult panustanud inimeste heaolu parandamisse ja toimetuleku toetamisse.
 

Ettepanekuid oodatakse kõigilt – füüsilistelt isikutelt, juriidilistelt isikutelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt, isikute ühendustelt.

Tunnustagem tublimaid!