« Tagasi

Koosolek planeeritava tuulepargi teemal

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et valla territooriumi osa (Unakvere küla piirkond) kohta kavatsetakse algatada eriplaneering eesmärgiga leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobiv asukoht.

Seoses kavandatava eriplaneeringu algatamisega korraldab vallavalitsus koosoleku, et arutleda kohaliku kogukonnaga tuulepargi rajamise teemadel. Tuulepargi rajamisega seonduvat tutvustab arendaja Vindr Baltic OÜ.

Koosolek toimub 9. veebruaril 2023 algusega kell 16 Kõo raamatukogus (aadressil: Põhja-Sakala vald, Kõo küla, Vallamaja).

Ootame kõiki huvilisi osalema!