« Tagasi

Paikkondlike rahvakohtumiste ring alustas Vastemõisas ja lõpetas Suure-Jaanis

27. veebruarist 14. märtsini toimusid vallavolikogu ja -valitsuse eestvõttel paikkondlikud kohtumised vallas. Väga rõõmustav oli kohaletulnute suur hulk – kokku kohtuti 8 koosolekul 473 osalejaga ning ideid, mõtteid ja ettepanekuid kogunes palju.

Volikogu on algatanud uute arengudokumentide koostamise ning kõikidelt vallaelanikelt oodatakse sisukaid ettepanekuid. Koostamisel on valla uus arengukava aastateks 2023–2030, koos sellega ka valla teehoiukava ning eelarvestrateegia.

Vallavalitsus andis kohtumistel ülevaate probleemidest valla teehoius ja ehitusvaldkonnas, informeeris uuest jäätmekäitlejast ning uuenenud jäätmekorrast, käsitleti loomulikult ka haridusvaldkonna kitsaskohti, tutvustati äsja valminud rahvastikuanalüüsi ja räägiti põhjustest, miks meie valla kehvad efektiivsusnäitajad toovad kaasa kokkuhoiuvajaduse. Igal kohtumisel käsitleti ka konkreetse paikkonna küsimusi lähtuvalt väljakäidud kärpekavadest.

Osalenud volikogu liikmed ja vallaametnikud said kuulda meie vallaelanike muresid ning ka arvamusi kavandatavate otsuste osas. Enim korduvate murekohtadena üle valla tulid esile liikuvuse probleemid – praegune ühistransport ei vasta kuidagi meie elanike vajadustele ja teede olukord on kohati väga halb, arstiabi kättesaadavus, vabade elamispindade puudus, heakorraküsimused, rahulolematus praeguse kultuurikorralduse ja kavandatavate haridusvõrgu muudatustega.

Päris mitmes paikkonnas algatati häid ideid, kuidas kohalike elanike, ettevõtjate, vabaühendustes toimetajate ja valla parema koostöö tulemusena võiks praegu pakutavate teenuste lõpetamise või keskustesse koondamise asemel püüda kohapeal jätkata. Oluliseks arenguvõimaluseks on ka valla tugevuste parem ärakasutamine. Mitmete vallale kuuluvate hoonete müümise plaanide asemel pandi otsustajatele südamele vajadust ka keerulistel aegadel säilitada elamisväärseid elutingimusi igas valla nurgas ning siinse kandi kultuuriväärtuste säilitamise olulisust, kuna neid pole kuidagi võimalik asendada. Korduvalt rõhutati, et omavalitsused peaks ühiselt püüdma muuta riigi regionaalpoliitikat, sest maal elu säilitamine on mitte lihtsalt ülivajalik, vaid ka otsene julgeolekugarantii.

Tulevaste otsuste mõju on kahtlemata suur ja seetõttu tuleb kõiki muudatusi eelnevalt väga hoolega kaaluda. Koosolekutel kõlanud üleskutse, et inimeste ühiste pingutustega võiks proovida raskest olukorrast välja tulla, näitab, et meil elavad hoolivad ja oma kodukohta armastavad inimesed. Suur aitäh kõikidele osalejatele! Püüame üheskoos edasi!

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

 

 

 

 

FOTOD: Merle Rang, Angela Härm, Marko Reimann