« Tagasi

2023. aasta kaasavasse eelarvesse laekus kaks ettepanekut

Täname ettepanekute esitajaid. Laekunud ettepanekutega on võimalik tutvuda VOLIS keskkonnas.

Laekunud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad kolm vallavalitsuse poolt nimetatud esindajat: komisjoni esimees abivallavanem Jaanus Rahula, teabespetsialist Angela Härm, vallavalitsuse liige Lennart Sova. Lisaks vallavolikogu esindaja Aino Viinapuu, noortevolikogu esindaja Kim Wüthrich, seenioride ümarlaua esindaja Viive Lehtla, külade ja kogukondade ümarlaua esindaja Tauno Härginen.

Hindamiskomisjon analüüsib ettepanekuid lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:

   1) teostatavus ühe kalendriaasta jooksul;
   2) kehtivate hinnapakkumiste olemasolu;
   3) rajatav objekt on ligipääsetav ja kasutatav igal ajal ilma piiranguteta;
   4) ettepaneku realiseerimine ei too kellelegi otseselt ärilist kasu ega vähenda nende kohustusi;
   5) ei teki ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Samuti lähtub komisjon kaasava eelarve menetlemise korras sätestatud teistest nõuetest.

Hindamiskomisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ettepanekud, mis ei vasta selles korras esitatud nõuetele, on vastuolus hea tava või õigusaktiga või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel. Ettepaneku kõrvaldamisest informeerib komisjon ettepaneku esitajat koos põhjendustega.

Vallavalitsus avalikustab nõuetele vastavate ettepanekute lühikokkuvõtted valla veebilehel ja Facebooki lehel ning ajalehes Leole. Ühtlasi kuulutatakse välja ka rahvahääletus.