« Tagasi

Infosüsteem Anna Teada on uuenenud

Alates 11. septembrist on kasutusel uuendatud Anna Teada. Uuendatud süsteem hakkab tööle aadressil annateada.ee (eelmiselt lehelt anna-teada.ee suunatakse  kasutajad automaatselt lehele annateada.ee).

Rakenduse Anna Teada abil saad teavitada kohalikku omavalitsust või riigiametit heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle, valesti pargitud auto vms.

Mis uuendusega lisandus?

  • Uuenes Anna Teada infosüsteemi baastarkvara ja lisandusid mitmed uued funktsionaalsused.
  • Vihje saatjal on nüüd võimalik valida juurde probleemi tüüp (heakord, haljastus, teed ja tänavad, valgustus, ohtlik objekt, valesti parkimine, surnud loom/lind).

Rakendus edastab Sinu teate vastavalt määratud koordinaadile ja probleemi tüübile kohalikule omavalitsusele või riigiasutusele (Transpordiamet, Põllumajandus- ja toiduamet).

Märgi kaardil probleemi asukoht ja lisa lühike selgitus. Oleks tore, kui teeksid probleemsest kohast foto ja lisaksid selle teatele. Kindlasti sisesta oma kontaktandmed (Sinu nimi, e-posti aadress ja telefon), siis on võimalik vajadusel Sinult täpsustusi küsida või tagasisidet anda. Kui oled sisestanud kontaktandmete reale oma e-posti aadressi, siis saadetakse teate koopia Sinu e-posti aadressile. Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta.

Rakendus võimaldab vaadata nii Sinu kui teiste teateid heakorraprobleemidest, mis on viimase paarikümne päeva jooksul edastatud. Roheline marker kaardil tähendab, et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud. Punane marker tähendab, et probleem on käsitlemata.

 Tegemist on vihje edastamise lahendusega. Kui märkate olukorda, kus on ohustatud inimese elu ja tervis, helistage numbrile 112.


Rakenduse omanik on Eesti Linnade ja Valdade Liit, küsimuste/probleemide korral pöörduda abi@annateada.ee.