« Tagasi

Rahvuskultuuri fond jagab toetusteks 270 000 eurot

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2024. aastal.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:

  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Käesoleval aastal tuleb jagamisele 270 tuhat eurot 124 allfondist.

Esimest korda osaleb jagamisel viis allfondi:

Aavo Otsa fond algatatud Aavo Otsa poolt 2022. aastal eesmärgiga toetada eesti trompetimuusika arengut. Tänavu tuleb jagamisele 3000 eurot. Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab halduskogu.

Jüri ja Kai Arraku fond asutatud Kai Arraku poolt 2023. aastal eesmärgiga toetada vanemas loomeeas kunstnikke ja kirjanikke innustamaks nende jätkuvat loomingulist tegevust. Tänavu tuleb jagamisele 600 eurot.

Elfrida ja Erich Rämmeldi mälestusfond algatatud Erich Rämmeldi poolt 2012. aastal eesmärgiga toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivaid noori ooperilauljaid. Stipendiumikonkursi 2000 euro suurusele stipendiumile korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Leo Rohlini fond asutatud Hannes Rohlin poolt 2023. aastal eesmärgiga toetada Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna tudengite õpinguid ja värskeid vilistlasi. Tänavu toetatakse noori keraamikuid 1000 euroga.

Riina ja Jaanus Pikani fond algatatud Jaanus Pikani poolt 2020. aastal eesmärgiga toetada noori ooperilauljaid ning meditsiini ja eluteaduste üliõpilasi/teadlasi. Tänavu antakse 2 000 euro suurune stipendium noorele ooperilauljale. Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab halduskogu.

Suuremad summad jagatakse seekord järgmistest sihtasutuse juures asuvatest fondidest:
  • Rain Lõhmuse fondist tuleb jagamisele 38 400 eurot, mis jaguneb erinevate valdkondade vahel noorte annete toetuseks. 
  • Henn Jõksi fondist tuleb jagamisele 13 000 eurot. Toetatakse Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust. Henn Jõksi fondile saab taotlusi esitada kuni 20. septembrini.
  • Teatrivaldkonnas eraldab Kristi ja Siim Kallase fond 10 000 eurot lavastusprojektide toetuseks.
  • Noorte lauljate õpinguid välismaal toetavad 6000 euroga Matti Lehtineni fond ja 2791 euroga Hans Teetlausi fond.
  • Lastekirjanduse loomist, mis tutvustab lastele eesti kultuuripärandit, esivanemate eluolu ning rahvatraditsioone toetab 2100 euroga Härmatali fond.
  • Lastekaitse Liidu fond toetab  põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks on võimalik taotleda kokku 6000 euro eest.
  • Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel toetab Ernst ja Erica Kesa fond 4200 euroga.

Taotluste vastuvõtu tingimused ja info ning käesoleval aastal jagamisel osalevate allfondide nimekirja leiate ERKF koduleheküljelt alajaotusest TAOTLEJALE.