« Tagasi

Toimus külade ja kogukondade ümarlaud

 14.septembril toimus Suure-Jaani Kultuurimaja saalis Põhja-Sakala valla külade ja kogukondade ümarlaud. 
 
Tutvustati MTÜ-de uut toetuse korda ja internetikeskkonda SPOKU, mille kaudu edaspidi toetusi taotlema peab. 
Kätrin Hanschmidt tutvustas Viljandimaa arenduskeskuse tegemisi ning võimalusi koostööks maakonna tasandil.  
Tutvustati KÜSK innovatsioonifondi käivitatud taotlusvooru ja lepiti kokku, et järgmine ümarlaud keskendub selle taotlusvooru jaoks projekti koostamisele. 
Jagati infot ka uue määruse kõrgharidusega noore õpetaja ja tugispetsialisti toetuse taotlemiseks ning võimaluste kohta kvalifitseeritud ringijuhendajate ja treenerite tööjõukulude katmisel. 
Jooksvate küsimuste all tuletati meelde, et valla kodulehel olev Kultuuri- ja spordikalender ootab ka kogukondade poolt korraldatavate toredate ürituste kuulutusi ning võiksime rohkem koostööd teha oma piirkodade nähtavaks tegemistel. 
Järgmine ümarlaud toimub juba 9. oktoobril kell 17.30 Suure-Jaani Kultuurimaja saalis.