« Tagasi

Teavita vallavalitsust biojäätmete (köögi- ja sööklajäätmete) kompostimisest

Tulenevalt jäätmeseaduse nõudest peab Põhja-Sakala vallavalitsus tagama, et kõik valla jäätmevaldajad koguvad tekkekohal liigiti köögi- ja sööklajäätmeid ning annavad jäätmed üle jäätmevedajale või on kasutusele võetud kompostimine.

Vallavalitsus ei tohi ega saa eeldada, et kinnistul toimub kompostimine, vaid peab selle kohta saama ühel või teisel moel jäätmevaldajalt kinnituse.

Selleks, et teaksime, millised kinnistud kasutavad köögi- ja sööklajäätmete kompostimist:

 Palume kõikidel jäätmevaldajatel, kes kasutavad kompostimist, kuid ei ole sellest valda veel teavitanud, esitada vastav kirjalik teade hiljemalt 10.12.2023.

Kompostimise teavituse võib saata valla keskkonnaspetsialisti e-posti aadressile: . Teade tuleb esitada vabas vormis, milles on esitatud järgnevad andmed:

  • jäätmevaldaja nimi;
  • kinnistu aadress;
  • kontakttelefon ja e-posti aadress.

Jäätmehoolduseeskirja kohaselt tekkekohal kompostimist võimaldavad jäätmevaldajad, kes ei ole nõutud kuupäevaks kompostimise teadet vallale esitanud ja ei kasuta jäätmevedaja poolt köögi- ja sööklajäätmete äraveo regulaarset teenust, liidetakse alates 31.12.2023 köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutiga üleandmise kohustusega korraldatud jäätmeveo raames. Nimetatud jäätmevaldajad peavad tagama jäätmete kogumiseks sobiva jäätmemahuti olemasolu alates 01.01.2024 ja järgima jäätmevedajale jäätmete üleandmisel neile edastatud veograafikut.


Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust keskkonnaspetsialistiga: Marleen Linder; tel 5871 8700; e-post: .