« Tagasi

Vastemõisa pais sai uue kuue

Kaks kuud – september-oktoober – kestnud Vastemõisa paisu rekonstrueerimistööd on lõppenud ning kohaliku kogukonna poolt kaua oodatud paisjärve sildregulaator on uuendatud.

Tööde käigus lammutati olemasolevad ja rajati uued analoogsed veelaskme konstruktsioonid. Kui eelmine veelaskme ava paiknes parema kalda ääres, siis uue puhul on ava paigutatud pinnaspaisu keskele. Paisu muldkeha toestati raudbetoonist tugimüüridega, lisaks kindlustati kividega sildregulaatori sisse- ja väljavool ning selle ümbrus sisse- ja väljavoolul. Ehitustööde käigus rikutud alad on taastatud ja paisu nõlva haljastus tehtud. Kevadel vaadatakse haljastus üle ja kus vaja, külvatakse uus muruseeme.

Eskiisprojekti koostas Reaalprojekt OÜ, ehitustöid tegi Nordpont OÜ, omanikujärelevalvet Piiber Projekt OÜ. Ehitustööde maksumus oli 53 640 eurot ja omanikujärelevalve teenus 3540 eurot.


FOTO ja VIDEO: Ivo Kralle