« Tagasi

Esita oma ettepanek Põhja-Sakala valla tunnustuste jagamiseks!

Hea vallakodanik, kas oled märganud, kes oma tegevusega on väärt Põhja-Sakala valla tunnustust: aukodaniku aunimetust, teenetemärki, spordipreemiat, kultuuripreemiat, ettevõtlusauhinda, kodanikupreemiat või sotsiaaltööpreemiat.

Valla tunnustusega väärtustame inimesi, aga miks mitte ka asutusi ja organisatsioone, kes on oma eriti pühendunud töö või tegevusega jäänud silma ja südamesse, aidanud kaasa oma kodukoha või valla elu edendamisele, teinud midagi enamat kui just peab, astunud sammukese kaugemale, ulatanud esimesena abistava käe, …

Ole varmas ja anna meile teada – esita oma ettepanek valla tunnustuste andmiseks!
Tunnustuse avaldamise ettepanekuid ootame 10. jaanuarini 2024.

Ettepaneku võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud, vallavalitsuse hallatavad asutused ning isikute ühendused.

Põhjendatud ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele allkirjastatult paberil või e-posti aadressil info@pohja-sakala.ee.

 

Valla aukodanik
Eesmärgiks on avaldada austust vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Valla teenetemärk
Antakse isikule üks kord austusavaldusena silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest.

Valla spordipreemiad
Eesmärgiks on propageerida sportlikke eluviise, tuua esile ja seada eeskujuks valla sportlaste ning treenerite väljapaistvaid sportlikke tulemusi.
Spordipreemiad on:
1) aasta parima meessportlase preemia;
2) aasta parima naissportlase preemia;
3) aasta parima noore sportlase preemia;
4) aasta parima võistkonna preemia;
5) aasta parima treeneri preemia;
6) spordiedendaja preemia;
7) aasta parima veteransportlase preemia;
8) spordi elutööpreemia.

Valla kultuuripreemiad
Eesmärgiks on tähtsustada rahvakultuuri ja kunstide rolli ning tunnustada neid, kelle tegevus on positiivselt mõjutanud valla kultuurielu.
Kultuuripreemiad on:
1) kultuurielutöö preemia;
2) kuni neli kultuuri aastapreemiat.

Valla ettevõtlusauhind
Eesmärgiks on innustada inimesi ettevõtlusega tegelema ning tuua esile vallas tegutsevaid ettevõtjaid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud piirkonna arengut, siinset elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja valla tuntust.
Ettevõtlusauhind on aasta ettevõtja auhind:
1) kuni 10 (k.a) töötajaga väikeettevõttele;
2) üle 10 töötajaga ettevõttele.

Valla kodanikupreemiad
Eesmärgiks on tunnustada vallas edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt ellu viidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Tunnustusega soovitakse teadvustada inimestele vabatahtliku tegevuse ja kodanikuühiskonna olulisust ning tunnustada vabatahtlike ja ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.
Kodanikupreemiad on:
1) aasta sädeinimene;
2) aasta kodanikuühendus;
3) aasta kodanikuühenduse tegu;
4) aasta kodanikuühenduse toetaja;
5) aasta vabatahtlik.

Valla sotsiaaltöö preemiad
Eesmärgiks on tähtsustada sotsiaaltöötaja rolli ja tuua esile sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid inimesi.
Sotsiaaltöö preemiad on:
1) sotsiaalvaldkonna elutöö preemia;
2) aasta sotsiaaltöötaja;
3) aasta Hea Haldja preemia.