« Tagasi

Vallavanem Hermann Kalmuse pöördumine

Hea vallarahvas, kallid sõbrad ja kaastöötajad. Olen otsustanud lahkuda vallavanema ametist tervislikel põhjustel. Augusti lõpus toimub korraline volikogu, kus saab vajalikud otsused langetada. Samas jääb piisav aeg pooleli olevad protsessid üle anda.

Olin arvestanud, et vallavanema  töö on pingeline, kuid nii mastaapseid probleeme ei osanud küll oodata. Pärast ameti ülevõtmist selgus, et vallakassa oli tühi ja pidime kiirelt võtma lühiajalist laenu, et jooksvate kuludega toime tulla. Kuidas sellisel olukorral tekkida lasti, on täiesti arusaamatu. Eelmine vallavanem kinnitas järjepidevalt, et kõik on hästi.

Tervisekoja tilkuvad laed ja isegi tilkuv bassein olid tõeliselt halvad üllatused. Osad lekkekohad oleme lõpuks leidnud ja kõrvaldanud, kuid ei ole kindel, kas kõik. Müraprobleemid kiirabiruumides on sedavõrd tõsised, et inimestel tekivad kuulmiskahjustused. Olukord on jätkuvalt tõsine ja võimalikud lahendused on väga kulukad. Väiksemaid probleeme veekeskuse juures ei hakka siinkohal üles lugema. Kuidas see hoone sellisena vastu võeti, on täiesti mõistetamatu. Samal ajal oleme korduvalt saanud lugeda eelmise vallavanema kinnitusi ajalehe Sakala veergudel, et veekeskusega on kõik hästi.

Eriliselt halvaks üllatuseks oli, et kaks aastat pärast liitumist ei olnud Põhja-Sakala valla andmed korrastatud mitte üheski asjakohases registris – valla hallatavad asutused olid registrisse kandmata, valla teede ja maade andmed olid täiesti korrast ära. Korrektsed registrid on elementaarne töövahend, et vald ja tema asutused saaksid oma tööd teha, paraku puudus selle tegemata töö tõttu üldse igasugune ülevaade, rääkimata vajalikust tervikpildist.

Nii on tulnud suurem osa ajast tegeleda õigel ajal tegemata jäetud tööde korrastamisega.

Leian, et oleme üheskoos algatanud vallas vajalikud ja õiged muudatused ning nende toetuseks tahan tööd edasi teha. Avalikus sektoris ei sünni muutused üleöö. Suur osa tehtud tööst ei paista ka välja, sest see puudutab vallamaja sisemist töökorraldust, töötajate töötingimuste parandamist ja tööülesannete täpsemat sõnastamist.

Olen uhke ja tänulik kõikidele valla töötajatele, et Põhja-Sakala vald läbis viirusekriisi mõistlikult ja väljastpoolt vaadates kiiduväärselt. See oli keeruline aeg, aga meie inimesed olid väga tublid.

Viirusekriis tabas paraku Pilistvere kogudust väga valusalt ja halvas meie majandustegevuse. Varakevadest alates olen tegelenud kahe kriisiga korraga ja püüdnud koguduse rahalistele probleemidele lahendusi leida.

Selline olukord on hakanud mõjuma minu tervisele ja pean tegema valikuid. Vallavanema ametit vastu võttes väljendasin, et kui pean valima valla ja koguduse vahel, siis valin kindlasti koguduse. Praeguses kriisis vajab kogudus minu täielikku tähelepanu ja panustamist.

Jään toetama algatatud muudatusi ja soovin ka edaspidi volikogu liikmena aktiivselt Põhja-Sakala valla arengusse panustada.

Lugupidamisega,
Hermann Kalmus
Vallavanem

+372 553 2789
hermann.kalmus@pohja-sakala.ee