« Tagasi

Räägi kaasa 2021. aasta eelarve koostamisel!

Kutsume kõiki üles esitama oma ideid, et rääkida kaasa Põhja-Sakala valla kaasava eelarve – 40 000 euro jagamise üle.

Tänu 2020. aasta kaasava eelarve võiduideele on meil taas võimalik nautida Suure-Jaani paisjärvel paviljoni ja purskkaevu. Lisaks saime ellu viia ka teisele kohale jäänud idee, mille tulemusel on Kõpu paisjärve ääres ujumiskai ja riietuskabiin ning Kõpu laululava juures miniramp.

Kutsume kõiki üles ideid esitama 21. septembrist 9. oktoobrini (k.a). Ideid võib esitada elektrooniliselt SIIN ja paberkandjal vallavalitsuse kantseleis, piirkondlikes teenuskeskustes või raamatukogudes.

Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, objekti nimetus, eesmärk ja olulisus, idee elluviimise kirjeldus, sihtrühm, idee teostamise hinnanguline maksumus ja vajaduse korral muu oluline info nagu joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada.

Kriteeriumitele vastavad ettepanekud pannakse hääletusele 30. oktoobril ning hääletus kestab 14 päeva. Iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 1. novembri seisuga Põhja-Sakala vallas, saab hääletada kuni kolme idee poolt elektrooniliselt valla veebilehel ja paberkandjal vallavalitsuse kantseleis, piirkondlikes teenuskeskustes või raamatukogudes.

Elluviidav idee peab saama vähemalt 50 häält!

Sinul on idee, millega saab muuta Põhja-Sakala valla avalikku ruumi paremaks, ja meil on Põhja-Sakala valla kaasav eelarve. Head kogukonnad, pered, sõbrad, andke meile oma ideest teada ning viime need koos ellu!

Infot lähemalt: arendusspetsialist Erki Heinaste, telefon 5190 0865, e-post: erki@pohja-sakala.ee.