Põhja-Sakala vald ootab mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlusi

25.10.21

Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab 1. novembriks (k.a) Põhja-Sakala valla mittetulundusühingute ja seltsingute taotlusi 2022. aastal tegevustoetuse saamiseks ning Põhja-Sakala vallaga seotud 2022. aastaks planeeritud tegevustele ühekordse toetuse ning projekti kaasfinantseeringu taotlusi.

Tegevustoetust antakse Põhja-Sakala valla mittetulundusühingule või seltsingule, kelle mittetulunduslik tegevus on kestnud vähemalt üks aasta põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks ning tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

Taotlusele tuleb lisada:

  1) 2022. aastal kavandatava tegevuse kirjeldus;

  2) mittetulundusühingu või seltsingu liikmete nimekiri (v. a usulised ühendused);

  3) esmakordsel taotlemisel põhikiri või seltsinguleping. Järgmiste taotluste esitamisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

Samuti ootab vallavalitsus 1. novembriks 2022. aastaks planeeritud tegevustele ühekordse toetuse ning projekti kaasfinantseeringu taotlusi. Kuigi viimati nimetatud taotlusi on võimalik esitada eelarve aasta jooksul, siis toetusi ei anta eelarveliste vahendite lõppemisel, st 1. novembriks esitatud taotluste põhjal planeeritakse 2022. aasta eelarve osa.

Taotlusi ootame valla elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö, kohaliku omaalgatuse ja tervise edendamiseks läbiviidava tegevuse, samuti külade, aleviku- ja linnaelanike ühistegevuse toetamiseks.

Ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit.

Projekti kaasfinantseering on valla toetus teistest fondidest taotletavate avalikkusele ning kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks. Projekti kaasfinantseeringu saamiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele koos projektdokumentatsiooniga enne rahastamistaotluse esitamist.

Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab taotlusi 1. novembriks (k.a) e-posti aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee või paberkandjal valla kantseleisse Suure-Jaanis või teenuskeskustesse Kõpus, Kõos, Võhmas.

Lisainfot toetuste taotlemise kohta leiab Põhja-Sakala valla veebilehelt https://www.pohja-sakala.ee/et/eeskirjad-ja-korrad5

Küsimuste korral vastab kultuurispetsialist Evelyn Härm telefonil 5340 5835.

Üleskutse MTÜ-de ja kogukondade esindajatele

25.03.21
Kõik kogukondade esindajad ja aktiivsed liikmed on oodatud liituma Facebooki grupiga "Põhja-Sakala valla MTÜde ja kogukondade esindajate ümarlaud". 
Grupp on mõeldud Põhja-Sakala valla MTÜde ja kogukondade esindajatele, aktiivsetele liikmetele info ja mõtete vahetamiseks.

Heade soovidega

Evelyn Härm
Põhja-Sakala Vallavalitsus
kultuurispetsialist
+372 5340 5835