Leader taotlusvooru infopäev ja konsultatsioonid

5.08.19

Rohelise Jõemaa Koostöökogu kutsub 27. augustil kell 17.30–19 Põhja-Sakala vallamaja saali
Leader taotlusvooru INFOPÄEVALE

Teema: 23.09.–09.10.2019 toimuva taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus. Toetusmeetmed ja nõutavad dokumendid, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotlemine e-Prias.

Eesmärk: tagada taotlejale kohaliku valla tasandil taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus, võimaldada soovijaile individuaalne konsultatsioon.

Konsultatsioonideks palume eelnevalt aeg broneerida telefonil 528 1275 (Aino Viinapuu). Konsultatsioonid toimuvad enne infopäeva algust vastavalt broneeritud kellaaegadele või vastavalt kokkuleppele.

Infopäev ja konsultatsioonid on tasuta.
Alus: Maaeluministri 23.10.2015 määrus nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus".

Baasinfo kättesaadav Rohelise Jõemaa Koostöökogu kodulehel rubriigis Taotlejale.

Infopäeva korraldamine toimub koostöös Põhja-Sakala Vallavalitsusega.

Kontakt: Aino Viinapuu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige, tel 528 1275.

LEADER taotlusvoorud MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas

MTÜ Võrtsjärve Ühendus avab sügisel LEADER-meetme projektitaotluste vastuvõtu:

16.–23.09.2019 MEEDE "Konkurentsivõimeline ettevõtlus".

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 22. november 2019.
Meetme eelarve kokku on 170 000 eurot.
Maksimaalne projektitoetuse summa on 45 000 eurot.
 

14.–21.10.2019 MEEDE "Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond".

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 20. detsember 2019.
Meetme eelarve kokku on 110 000 eurot.
Maksimaalne projektitoetuse summa on 30 000 eurot.
 

Info taotlemisega seonduva kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Ühenduse kodulehelt. Taotluste esitamine toimub elektroonselt e-Pria keskkonnas.

Lisainfo: meetmespetsialist Jane Nirgi, jane@vortsjarveyhendus.ee; 5855 3886.

Piirkondliku arengu komisjon ootab küllakutseid

Piirkondliku arengu komisjon soovib tulla piirkondadesse külla, et kohapealsete rõõmude-muredega end kurssi viia.

Planeeritud koosolekute ajad: 18. juuni, 13. august, 17. september, 15. oktoober, 19. november ja 10. detsember.

Ühendust võtta komisjoni esimehe Aino Viinapuuga e-posti aadressil aino@joemaa.ee või telefonil +372 528 1275.

Kutse ümarlaua koosolekule

Head MTÜde ja külade esindajad.

Kvartal hakkab taas läbi saama ning Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab teid kokkusaamisele 11. juunil 2019 kell 17.30 Põhja-Sakala Vallavalitsuse saali.

Meiega koos on vallavanem Tõnu Aavasalu, kes räägib vallavalitsuse tegemistest. Arutame ühiselt MTÜde ümarlaua tulevikust ja toimetamisest ning MTÜde  ja külavanemate rollist Põhja-Sakala valla elus.

Olete oodatud kaasa mõtlema, kaasa arutlema!