Valla osalusega MTÜ-d

Eesti Linnade ja Valdade Liit – liikmeõigusi teostavad isikud:

üldkoosolekul: volikogust Aino Viinapuu ja tema asendaja Taavi Umal; valitsusest Karel Tölp ja tema asendaja Jaanus Rahula;

volikogus: Karel Tölp ja tema asendaja Aino Viinapuu.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.09.2022 otsus nr 87 "Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine"
 

Viljandimaa Omavalitsuste Liit – liikmeõigusi teostavad isikud:

volikogust Aino Viinapuu ja tema asendaja Taavi Umal; valitsusest Karel Tölp ja tema asendaja Jaanus Rahula.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.09.2022 otsus nr 88 "Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine"

 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – liikmeõigusi teostav isik Marlen Silm

MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu – liikmeõigusi teostav isik Kaie Toobal

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus – liikmeõigusi teostav isik Marleen Linder

MTÜ Koolituskeskus Vilko

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus – liikmeõigusi teostav isik Karel Tölp

MTÜ Võrtsjärve Ühendus – liikmeõigusi teostav isik Karel Tölp

 

SA Perekodu nõukogu – liikmeõigusi teostav isik Kristi Liivson