Valla osalusega MTÜ-d

Eesti Linnade ja Valdade Liit – liikmeõigusi teostavad isikud:

üldkoosolekul: volikogust Priit Toobal ja tema asendaja Taavi Umal; valitsusest Jüri Hansen ja tema asendaja Jan Kraner;

volikogus: Lembit Kruuse ja tema asendaja Priit Toobal.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 17 "Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine" ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 08.04.2022 otsus nr 53 "Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 17 "Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine" muutmine"
 

Viljandimaa Omavalitsuste Liit – liikmeõigusi teostavad isikud:

volikogust Priit Toobal ja tema asendaja Taavi Umal; valitsusest Jüri Hansen ja tema asendaja Jan Kraner.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 16 "Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine" ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 08.04.2022 otsus nr 54 "Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 16 "Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine" muutmine"

 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – liikmeõigusi teostav isik Marlen Silm

MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu – liikmeõigusi teostav isik Kadri Linder

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus – liikmeõigusi teostav isik Kärt Linder

MTÜ Koolituskeskus Vilko

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus – liikmeõigusi teostav isik Jaak Raie

MTÜ Võrtsjärve Ühendus – liikmeõigusi teostav isik Kadri Linder