Vallaleht Leole

Vallaleht Leole ilmub üks kord kuus.
Trükiarv on 3630 eksemplari.
Vallalehte levitatakse otsepostitusega, kanne toimub Omniva vahendusel ja laekub iga vallakodaniku postkasti tasuta.

Artikleid ja muid materjale ootame iga kuu 26. kuupäevaks e-posti aadressil .

Toimetaja:
Angela Härm, tel 5342 8717, e-post:
 

Ajalehe Leole hinnakiri

reakuulutus kuni 200 tähemärki:
     eraisik 5 eurot;
     ettevõtja 10 eurot.
reklaamkuulutus 9x5 cm:
     valmiskujundatud 20 eurot;
     koos kujundamisega 25 eurot.
õnnitlus, kaastundeavaldus, mälestuskuulutus, jõulutervitus 5 eurot.
reklaam üks A3 lehekülg 800 eurot.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldus nr 689 "Ajalehe Leole hinnakiri"
          Põhja-Sakala Vallavalitsuse 21.06.2022 korraldus nr 403 "Põhja-Sakala Vallavalitsuse 09.11.2021 korralduse nr 689 „Ajalehe Leole hinnakiri" muutmine"

 Palun arvestage reklaami tellimisel, et vastava kuu lehes avaldatakse ainult kuulutused, mis reklaamivad pärast sama kuu 10. kuupäeva toimuvaid sündmusi. Näiteks kui üritus toimub vahemikus 1.–10. november, siis esitage see avaldamiseks hiljemalt oktoobrikuu lehte – novembrikuu leht võib vallaelanike postkastidesse jõuda alles pärast 10. kuupäeva* ja siis on teadaanne juba aegunud.
 * Vallalehe valmissaamise ja postkasti jõudmise vahele jäävad lehe trükkimine (2–3 tööpäeva), lehe trükikojast Omnivasse toimetamine, Omniva standardne ooteaeg (3 tööpäeva) ning riigipühad ja nädalavahetused.