Enampakkumine - Soometsa kinnistu

Enampakkumise korraldamine vallale kuuluva kinnisasja võõrandamiseks

Põhja-Sakala Vallavalitsus viib läbi elektroonilise enampakkumise järgmise katastriüksuse võõrandamiseks:

  • Kinnisasi asukohaga Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kildu küla, Soometsa (katastritunnus 75801:001:0252, pindala 8,01 ha, maatulundusmaa 100%), alghinnaga 50 000 eurot.

Kinnistul puudub metsamajandamiskava.

Info kitsenduste kohta on leitav SIIN.

Enampakkumine viiakse läbi Osta.ee oksjonikeskkonnas.

Enampakkumise samm on 1000 (üks tuhat) eurot.

Tagatisraha 5000 (viis tuhat) eurot. Tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt.

Osavõtutasu 50 (viiskümmend) eurot. Pakkumist tehes võetakse osalustasu summa maha pakkuja Osta.ee e-kontolt.

Enampakkumise võitja tagatisraha võetakse arvesse edasistes arveldustes. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping. Ostja kannab kõik kinnistu omandamisega kaasnevad kulud, sh notaritasu ja riigilõivu.

Enampakkumisest võib osa võtta iga füüsiline ja juriidiline isik, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et nõustub enampakkumise tingimustega.

Pakkumisi on võimalik teha 30.05.2023 kuni 20.06.2023 kell 12.00*.

*Tegemist on pikeneva lõpuga enampakkumisega (pikenemise lõpp on 5 minutit).

Vara ja oksjoni arve/müügileping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).

Kinnisasjaga on võimalik tutvuda iseseisvalt kohapeal ja enampakkumisel osalemise kohta annab täpsemat infot kinnisvaraspetsialist Bianka Ränkel, tel 5484 0430, e-post bianka.rankel@pohja-sakala.ee.