Volikogu menetluses olevad eelnõud

14.06.24

Menetlusse võetud eelnõud:

Eelnõu nr Eelnõu nimetus Juhtivkomisjon
1-4/180 Põhja-Sakala Vallavalitsusele ülesande andmine (reklaamtähtede ümberpaigutamine) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/211 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõo k, Paemurru) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/293 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/358 Kaasava eelarve suuruse määramine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/374 Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 33 "Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord" muutmine eelarve- ja majanduskomisjon


20.06.2024 istungi päevakorda võetud eelnõud:

1-4/301 Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.02.2021 määruse nr 129 „Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord" muutmine sotsiaalkomisjon
1-4/329 Välireklaami paigaldamise eeskiri eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/346 Põhja-Sakala valla koerte, kasside või muude lemmikloomade pidamise eeskiri eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/367 Põhja-Sakala valla programmi „Värvid valda" toetuse andmise tingimused ja kord eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/368 Põhja-Sakala valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/369 Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 28 "Põhja-Sakala valla põhimäärus" muutmine volikogu eestseisus
1-4/370 Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.08.2020 määruse nr 110 „Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord" muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/371 Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.02.2024 otsuse nr 204 „Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja hanke korraldamiseks" muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/372 Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgalise liikme ametissenimetamine volikogu eestseisus
1-4/373 Töötasu, hüvitise ja preemia maksmine volikogu eestseisus
1-4/375 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine (Reegoldi, Pumpla) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/376 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 avalik väljapanek eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/377 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 nr määruse 22 "Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine eelarve- ja majanduskmisjon
1-4/378 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/379 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Puhkeala, Kõidama k) eelarve- ja majanduskomisjon