Volikogu menetluses olevad eelnõud

16.03.23

Menetlusse võetud eelnõud:

Eelnõu nr Eelnõu nimetus Juhtivkomisjon
1-4/166 Põhja-Sakala valla põhimääruse muutmine volikogu eestseisus
1-4/172 Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kehtetuks tunnistamine haridus- ja kultuurikomisjon
1-4/180 Põhja-Sakala Vallavalitsusele ülesande andmine (reklaamtähtede ümberpaigutamine) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/201 Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgalisele liikmele hüvitise määramine volikogu eestseisus
1-4/202 Põhja-Sakala Vallavolikogu 2023. a tööplaani kinnitamine volikogu eestseisus
1-4/205 Valguskaabliga liitumise tasu kehtestamine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/206 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Koksvere k, Anni park) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/207 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Jälevere k, Kruusamäe) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/209 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Reegoldi k, Lillese) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/210 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõidama, Olustvere tee 4a) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/211 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõo k, Paemurru) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/214 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kirivere k, Saare) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/215 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kildu k, Soometsa) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/216 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Vastemõisa k, Vastemõisa tee 15) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/218 Kinnistu osa otsustuskorras võõrandamine (Võhma, Koidu tn T2) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/219 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Mesila tn 5) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/220 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Kõo k, Kirivere kool) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/221  Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Kõpu alevik, Kõpu mõis) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/222 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere alevik, Põllu tn 4) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/223 Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Olustvere alevik, Järve tn 18) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/224 Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Olustvere alevik, Õpetajate tn 2) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/225 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Reegoldi k, Keskuse tn 4) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/226 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere alevik, Mõisa allee 11) eelarve- ja majanduskomisjon