Kaasav eelarve

Räägi kaasa 2020. aasta eelarve koostamisel!

Kaasav eelarve – see on üks osalusdemokraatia avaldumisvorme ning vahend avatud valitsemise põhimõtete rakendamisel.

Esimest korda Põhja-Sakala vallas antakse rahvale võimalus ja õigus otsustada 40 000 euro jagamise üle.

Piirkondliku arengu komisjoni eestvedamisel võttis Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.06.2019 vastu Põhja-Sakala valla kaasava eelarve määruse.

Põhja-Sakala valla elanike vallaeelarve koostamisse kaasamise eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

Ideid ootame 20. septembrist 14. oktoobrini (k.a) ning neid võib esitada kas paberkandjal vallavalitsuse kantseleile või valla veebilehel identifitseerides ennast elektrooniliselt.

Laekunud ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kriteeriumitele vastavad ettepanekud pannakse hääletusele 1. novembril ning hääletus kestab 14 päeva. Iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 1. novembri seisuga Põhja-Sakala vallas, saab hääletada kuni kolme idee poolt elektrooniliselt valla veebilehel või vallavalitsuses või kohalikus teenuskeskuses. Elluviidav idee peab saama vähemalt 50 häält.

Sinul on idee, millega saab muuta Põhja-Sakala valla avalikku ruumi paremaks ja meil on Põhja-Sakala valla kaasav eelarve. Head kogukonnad, pered, sõbrad, andke meile oma ideest teada ning viime need koos ellu!

Infot lähemalt: arendusspetsialist Erki Heinaste, telefon 435 5435, e-post: erki.heinaste@pohja-sakala.ee.