Kaasava eelarve hääletusel osaleb 15 ettepanekut

Täname kõiki ettepanekute tegijaid.

Kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamise aeg on lõppenud. Ideid ootasime 21. septembrist 9. oktoobrini (k.a).

 Kokku laekus 15 ettepanekut. Ettepanekutega saab tutvuda SIIN.

Tuleb meeles pidada, et mitte kõik laekunud ideed ei pruugi jõuda hääletusele – laekunud ideid analüüsib ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kriteeriumitele vastavad ideed avaldame enne hääletuse algust valla kodulehel, Facebookis ning kohalikes teenuskeskustes ja raamatukogudes.

Pea meeles:

  • Hääletada on võimalik alates 30. oktoobrist ning hääletus kestab 14 päeva.
  • Oma hääle saab anda vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 1. novembri seisuga Põhja-Sakala vallas.
  • Hääletada saab kuni kolme idee poolt – elektrooniliselt valla veebilehel, paberkandjal vallavalitsuses või kohalikes teenuskeskustes või kohalikes raamatukogudes.
  • Elluviidav idee või ideed peavad saama vähemalt 50 häält!
  • Vallakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust.
  • Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad 40 000 euro sisse.

Ärge unustage hääletamast!

Infot lähemalt: arendusspetsialist Erki Heinaste, telefon 5190 0865, e-post: erki@pohja-sakala.ee.
 

Eelmise aasta võiduidee „Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine"

FOTO: Erki Heinaste

Kaasav eelarve 2021

Räägi kaasa 2021. aasta eelarve koostamisel!

Eelmisel aastal avanes teil, valla elanikel, esmakordselt võimalus kaasava eelarve raames otsustada 40 000 euro kasutamise üle.

Meil on hea meel, et osalesite selles protsessis nii aktiivselt. Nimelt laekus lausa 22 ideed, millest hääletusele pääses üheksa. Hääletuse tulemusena, kus osales 482 inimest, osutus rahva lemmikuks idee pealkirjaga „Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine", mis on nüüdseks edukalt ellu viidud. Lisaks saime osaliselt ellu viia ka teisele kohale jäänud idee „Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine Kõpu piirkonnas", mille tulemusena on Kõpu paisjärve ääres ujumiskai koos riietuskabiiniga ja Kõpu laululava juurde paigaldati miniramp. Idee sisaldas ka discgolfi rada Kõpu mõisapargis, kuid keskkonnaamet ei andnud selle rajamiseks luba.

Kui eelmisel korral jäi idee esitamata või hääletama ei jõudnud, siis pole hullu, sest peatselt avaneb uus võimalus!

Ideid ootame 21. septembrist 09. oktoobrini (k.a). Ideid saab esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleis või kohalikes teenuskeskustes või raamatukogudes ning elektrooniliselt:

Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud:
1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
2) objekti (idee) nimetus;
3) eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
4) idee elluviimise kirjeldus;
5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
7) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada, sh esitajate omapanus).

Laekunud ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kriteeriumitele vastavad ettepanekud pannakse hääletusele 30. oktoobril ning hääletus kestab 14 päeva. Iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas, saab hääletada kuni kolme idee poolt elektrooniliselt valla veebilehel või paberkandjal vallavalitsuses, kohalikes teenuskeskustes, raamatukogudes – kaasa võtta isikut tõendav dokument. Elluviidav idee peab saama vähemalt 50 häält.

Sinul on idee, millega saab muuta Põhja-Sakala valla avalikku ruumi paremaks, ja meil on Põhja-Sakala valla kaasav eelarve. Head kogukonnad, pered, sõbrad, andke meile oma ideest teada ning viime need koos ellu!

Infot lähemalt: arendusspetsialist Erki Heinaste, telefon 5190 0865, e-post: erki@pohja-sakala.ee.

Muusikapaviljon Suure-Jaani järvel. FOTO: Erki Heinaste

Ujumiskai Kõpu paisjärve ääres. FOTO: Kärt Linder

Kõpu miniramp. FOTO: Skatepargid OÜ