Valla lasteaedade sulgemine 2019. aasta suveperioodil
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.02.2019 korraldus nr 53

Lasteaiad

Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandi maakond
telefon: 437 8595, 5291 951
e-post: lasteaed@koo.ee
Direktor Heilika Ressar
Facebooki lehekülg: Lasteaed Tähekild
Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Silvi Annus, Jane Nirgi, Tõnis Riisk; lasteaiaõpetajate esindajad: Aili Miller, Käthlin Evert, Ene Seil; lasteasutuse pidaja esindaja: Aino Rebane
 
Registrikood: 75015315
Lõhavere tee 7a, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, 71505 Viljandimaa
telefon: 437 1237
e-post: la.traksik@suure-jaani.ee
Direktor Valve Sengbusch
Lasteaias on kaks rühma - 32 kohta
Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Liisa Olesk, Kristi Reivo, Marlen Silm; lasteaiaõpetajate esindaja: Eha Kukk; lasteasutuse pidaja esindaja: Aires Põder
 
Kõpu lasteaed
Registrikood: 75014623
Tipu tn 6, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa
telefon: 53424684
Facebooki lehekülg: Kõpu lasteaed
Hoolekogu koosseis: hoolekogu esimees: Merle Helve; lastevanemate esindajad: Lea Põder, Sigrid Kändma, Kristiina Kuill, Margit Sillaste, Marek Sandermat; lasteaiaõpetajate esindajad: Riina Soolo, Kadri Linder; lasteasutuse pidaja esindaja: Aare Kolk
 
Registrikood: 75006078
Põllu 4,Olustvere alevik, Põhja-Sakala vald, 70401 Viljandimaa
telefon: 437 4219
e-post: piilu@olustverela.edu.ee
Lasteaias on kolm rühma - 60 kohta
Hoolekogu koosseis: sõimerühma lastevanemate esindajad: Sirle Mill, Etta Sakkis; noorema aiarühma esindajad: Helena Kapp, Annika Karu; vanema aiarühma esindaja: Anneli Silm; lasteaiaõpetajate esindaja: Tiina Alles; lasteasutuse pidaja esindaja: vallavalitsuse haridusspetsialist või tema kohusetäitja
 
Registrikood: 75005914
Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa
telefon: 437 1198
e-post: la.sipsik@suure-jaani.ee
Direktor Tiiu Savelli
Lasteaias on neli rühma (sh üks sõimerühm) - 76 kohta
Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Reiko Sülla, Indrek Ojaste, Anu Tõkke, Ly Müürsepp; lasteaiaõpetajate esindaja: Airi Linnu; lasteasutuse pidaja esindaja: vallavalitsuse haridusspetsialist või tema kohusetäitja
 
Sürgavere lasteaed „Vembu" (Suure-Jaani Kooli Sürgavere tegevuskoha osana)
Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, 71401 Viljandimaa
telefon: 437 5324
e-post: la.vembu@suure-jaani.ee
Direktor Epp Välba, kontaktisik lasteaias 
Lasteaias on üks rühm - 20 kohta
 
Tääksi lasteaed „Täksikud" (Suure-Jaani Kooli Tääksi tegevuskoha osana)
Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, 71402 Viljandimaa
telefon: 5357 5754
e-post: taksikud@suure-jaani.ee
Direktor Epp Välba, kontaktisik lasteaias
Lasteaias on üks rühm - 18 kohta
 
Registrikood: 75034525
Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, 71301 Viljandimaa
telefon: 439 7295
e-post: la.vastemoisa@suure-jaani.ee
Direktor Katrin Ronimois
Lasteaias on kolm rühma - 40 kohta
Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Siim Kruuse, Pille Saar, Kaisa Kesanurm, Katrin Aavik; lasteaiaõpetajate esindaja: Tea Roosimägi; lasteasutuse pidaja esindaja: vallavalitsuse haridusspetsialist või tema kohusetäitja
 
Registrikood: 75022628
Veski 11, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa
tel 437 7347
direktor Asta Laas, tel 437 7467, 521 9194
e-post: asta@vohma.ee

Hoolekogu koosseis: lastevanemate esindaja rühmast Veskisellid: Kaiti Vindi; lastevanemate esindaja rühmast Terakesed: Kairi Asu; lastevanemate esindaja rühmast Rukkililled: Tairi Lappalainen; lastevanemate esindaja rühmast Oakesed: Getter Roosna; lasteaiaõpetajate esindaja: Ülle Helü; lasteasutuse pidaja esindaja: Anneli Siimussaar