Põhja-Sakala valla mürakaart

Välisõhku puudutavat reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus, mis seab kohalikule omavalitsusele kohustuse koostada välisõhu mürakaart, mis koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja neist ümbruskonda leviva müra kohta.

OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt on valminud Põhja-Sakala valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava (töö nr 21/3656):

Mürakaardi koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Infoks:

Välisõhu kvaliteedi, saasteainete, lõhna jms üle teostab järelevalvet Keskkonnaamet
Välisõhus leviva müra üle teostab järelevalvet Terviseamet