Põhja-Sakala valla mürakaart

Välisõhku puudutavat reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus, mis seab kohalikule omavalitsusele kohustuse koostada välisõhu mürakaart, mis koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja neist ümbruskonda leviva müra kohta.

OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt on valminud Põhja-Sakala valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava (töö nr 21/3656):

 Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek toimub ajavahemikul 8. november – 22. november 2021. a Põhja-Sakala valla kodulehelSamuti on võimalik materjalidega tutvuda vallamajas (leppides eelnevalt kokku aeg) ja valla raamatukogudes.
Oma ettepanekuid saab esitada kuni 22. november 2021 Põhja-Sakala Vallavalitsuse e-postile pohja-sakala@pohja-sakala.ee või postiaadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa.
 Avalik arutelu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava tutvustamiseks toimub 24.11.2021 algusega kl 15.00 vallamaja II korruse saalis (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ja veebikeskkonnas. Lisame siinkohal, et korraldajana on meil õigus teha muudatusi arutelu toimumise kohas ja kellaajas, vastav info avaldatakse valla veebilehel.

Mürakaardi koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Infoks:
Välisõhu kvaliteedi, saasteainete, lõhna jms üle teostab järelevalvet Keskkonnaamet
Välisõhus leviva müra üle teostab järelevalvet Terviseamet