Rahvastikuregistri teenused

Rahvastikuregister pakub mitmeid teenuseid riigiportaali eesti.ee kaudu. Portaalis saab end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu. Avaldused tuleb digitaalselt allkirjastada.
 

Siseministeeriumi koduleheküljelt leiate vajaliku informatsiooni:

 Alates 01.01.2023 muutus rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord.

e-rahvastikuregistris on võimalik:

e-teenus võimaldab sünni registreerimise avaldust esitada ka vanematel, kes ei ole abielus.
Sünni registreerimise avalduse saab edasilükkamatutel juhtudel esitada vallamajas või kohalikes teenuskeskustes kohapeal. Juba esitatud avalduse puhul saate soovi korral paberil sünnitõendi kätte ema elukoha järgsest vallavalitsusest või kohalikust teenuskeskusest.

Selle e-teenusega saate teada, kas Teile huvi pakkunud inimene on surnud. Surmainfo (nimi, sünni- ja surmaaeg) väljastatakse rahvastikuregistrist isikute kohta, kes on surnud pärast 1. juulit 2010. Kõige täpsema tulemuse saate isikukoodiga otsides.

Täidetavad elukoha registreerimise vormid:

 

Alates 01.01.2023 muutus rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord

► Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult maakonnakeskuse kohalik omavalitsus  – VILJANDI LINNAVALITSUS (vt õigusteenistus)– ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot.

Tasuta saab andmeid vaadata e-rahvastikuregistri portaalis.

Tava kohalikud omavalitsused rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta.
 

► Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab

  • tasuta elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest või
  • riigilõivu eest maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest (NB! Kui maakonnakeskuse kohalik omavalitsus on elukohajärgne kohalik omavalitsus, siis on elukohatõend tasuta).

Tava kohalikud omavalitsused teise kohaliku omavalitsuse elanikule elukoha andmeid ei väljasta.
 

► Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest kohalikust omavalitsusest või e-rahvastikuregistrist.

Maakonnakeskuse kohalik omavalitsus väljastab teises kohalikus omavalitsuses asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest.

Tava kohalikud omavalitsused teises kohalikus omavalitsuses asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.